Visa allt om Västerviks Golf Mark Aktiebolag
Visa allt om Västerviks Golf Mark Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 80 90 130 200 150 150 200 200 200 200
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 72 52 96 19 133 137 186 166 190 190
Resultat efter finansnetto 28 -9 18 -88 48 80 123 4 65 86
Årets resultat 17 2 11 1 36 50 70 4 35 46
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 804 3 804 3 804 3 804 3 804 3 804 3 804 3 804 3 804 3 768
Omsättningstillgångar 26 38 93 95 233 183 24 55 48 40
Tillgångar 3 830 3 843 3 897 3 900 4 037 3 987 3 828 3 859 3 853 3 808
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 467 451 449 438 437 401 351 281 277 242
Obeskattade reserver 23 16 27 23 112 115 104 77 79 63
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 276 3 304 3 333 3 361 3 389 3 362 3 295 3 388 3 405 3 402
Kortfristiga skulder 63 71 88 77 98 109 78 113 91 101
Skulder och eget kapital 3 830 3 843 3 897 3 900 4 037 3 987 3 828 3 859 3 853 3 808
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 80 90 130 200 150 150 200 200 200 200
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 - - 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 72 52 96 19 133 137 186 166 190 190
Nettoomsättningförändring -11,11% -30,77% -35,00% 33,33% 0,00% -25,00% 0,00% 0,00% 0,00% -%
Du Pont-modellen 1,88% 1,35% 2,46% 0,49% 3,29% 3,44% 4,86% 4,30% 4,93% 4,99%
Vinstmarginal 90,00% 57,78% 73,85% 9,50% 88,67% 91,33% 93,00% 83,00% 95,00% 95,00%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -46,25% -36,67% 3,85% 9,00% 90,00% 49,33% -27,00% -29,00% -21,50% -30,50%
Soliditet 12,66% 12,06% 12,06% 11,67% 12,87% 12,18% 11,17% 8,72% 8,67% 7,55%
Kassalikviditet 41,27% 53,52% 105,68% 123,38% 237,76% 167,89% 30,77% 48,67% 52,75% 39,60%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...