Visa allt om Örnfjäder AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 7 25 44 30 26 17 11 8 3 3
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -7 11 23 2 3 4 -2 5 0 -2
Resultat efter finansnetto -7 12 24 2 5 5 -1 8 4 0
Årets resultat -4 7 18 2 3 4 -1 6 3 0
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 134 143 138 112 113 121 119 144 136 130
Tillgångar 134 143 138 112 113 121 119 144 136 130
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 130 134 127 109 106 114 111 134 128 125
Obeskattade reserver 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 6 11 4 7 7 9 10 8 5
Skulder och eget kapital 134 143 138 112 113 121 119 144 136 130
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 11 0 22 0 0
Omsättning 7 25 44 30 26 17 11 8 3 3
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -7 11 23 2 3 4 -2 5 0 0
Nettoomsättningförändring -72,00% -43,18% 46,67% 15,38% 52,94% 54,55% 37,50% 166,67% 0,00% -%
Du Pont-modellen -5,22% 7,69% 17,39% 2,68% 3,54% 4,13% -1,68% 5,56% 2,94% 0,00%
Vinstmarginal -100,00% 44,00% 54,55% 10,00% 15,38% 29,41% -18,18% 100,00% 133,33% 0,00%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1 857,14% 548,00% 288,64% 360,00% 407,69% 670,59% 1 000,00% 1 675,00% 4 266,67% 4 166,67%
Soliditet 97,01% 95,34% 92,03% 97,32% 93,81% 94,21% 93,28% 93,06% 94,12% 96,15%
Kassalikviditet 3 350,00% 2 383,33% 1 236,36% 2 800,00% 1 600,00% 1 728,57% 1 322,22% 1 440,00% 1 700,00% 2 600,00%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...