Visa allt om Food Garden of Sweden AB
Visa allt om Food Garden of Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2010-06 2009-06 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 36 877 40 375 50 432 52 757 46 631 24 618 48 524 24 580 51 902 47 980
Övrig omsättning - - - 5 125 542 2 172 248 21 -
Rörelseresultat (EBIT) 986 998 1 458 2 333 1 905 2 128 1 733 -2 407 -5 410 63
Resultat efter finansnetto 986 996 1 459 2 332 1 905 2 128 1 724 -2 406 -5 371 106
Årets resultat 768 775 1 133 2 000 1 905 2 128 1 724 -2 406 -4 497 36
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2010-06 2009-06 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 23 42 60 86 9 10 1 469 51 110
Omsättningstillgångar 8 002 10 825 11 471 12 993 11 408 12 923 14 678 10 786 14 114 15 260
Tillgångar 8 002 10 848 11 513 13 053 11 494 12 932 14 688 12 255 14 165 15 370
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 913 895 1 253 2 120 2 025 3 852 1 724 -5 048 -2 642 1 855
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 874
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 7 089 9 953 10 259 10 933 9 469 9 080 12 964 17 303 16 807 12 640
Skulder och eget kapital 8 002 10 848 11 513 13 053 11 494 12 932 14 688 12 255 14 165 15 370
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2010-06
2009-06
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 239 478 239 526 531
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 355 1 333 1 364 1 250 1 301 172 810 132 294 294
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 617 596 607 575 601 133 412 120 276 261
Utdelning till aktieägare 760 750 1 133 2 000 1 905 0 0 0 0 0
Omsättning 36 877 40 375 50 432 52 762 46 756 25 160 50 696 24 828 51 923 47 980
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 18 439 20 188 25 216 26 379 23 316 12 309 16 175 12 290 25 951 23 990
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 032 1 019 1 021 944 995 308 597 262 591 580
Rörelseresultat, EBITDA 1 009 1 017 1 476 2 359 1 942 2 130 1 737 -2 399 -5 388 101
Nettoomsättningförändring -8,66% -19,94% -4,41% 13,14% 89,42% -% 97,41% -52,64% 8,17% -%
Du Pont-modellen 12,33% 9,20% 12,68% 17,87% 16,57% 16,46% 11,82% -19,63% -37,92% 0,72%
Vinstmarginal 2,68% 2,47% 2,89% 4,42% 4,09% 8,64% 3,58% -9,79% -10,35% 0,23%
Bruttovinstmarginal 10,05% 9,29% 9,01% 9,54% 10,92% 10,82% 5,09% -3,21% 0,53% 9,14%
Rörelsekapital/omsättning 2,48% 2,16% 2,40% 3,90% 4,16% 15,61% 3,53% -26,51% -5,19% 5,46%
Soliditet 11,41% 8,25% 10,88% 16,24% 17,62% 29,79% 11,74% -41,19% -18,65% 16,16%
Kassalikviditet 100,68% 101,51% 106,33% 109,84% 108,20% 128,49% 110,96% 60,38% 80,91% 113,96%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2009 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...