Visa allt om LIRI AB
Visa allt om LIRI AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-12
Nettoomsättning 271 34 661 35 805 33 863 33 651 42 841 43 061 45 142 29 492 37 217
Övrig omsättning 352 9 655 432 788 302 952 664 219 27 113
Rörelseresultat (EBIT) -959 11 221 2 573 2 212 1 861 3 818 3 451 3 458 3 667 3 745
Resultat efter finansnetto -932 11 024 2 253 2 044 1 767 3 726 4 148 3 515 3 443 3 569
Årets resultat -40 6 919 1 824 1 627 1 311 2 290 1 733 1 280 1 817 1 818
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 24 779 18 245 9 246 6 869 7 317 7 932 2 065 1 804 1 613 937
Omsättningstillgångar 5 694 15 563 19 925 18 417 16 288 17 544 20 712 21 532 20 215 25 676
Tillgångar 30 473 33 809 29 170 25 287 23 605 25 476 22 777 23 336 21 828 26 611
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 23 833 23 873 16 954 15 130 15 503 16 192 13 902 13 448 12 429 10 614
Obeskattade reserver 6 162 7 037 5 131 5 240 5 437 5 936 5 776 4 853 4 058 3 183
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 3 706 2 669 0 0 0 676 0 7 756
Kortfristiga skulder 478 2 898 3 380 2 248 2 664 3 349 3 099 4 359 5 341 5 059
Skulder och eget kapital 30 473 33 809 29 170 25 287 23 605 25 476 22 777 23 336 21 828 26 611
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - 1 057 1 016 1 018 1 515 972
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 1 018 0 -
Löner till övriga anställda 694 4 068 4 276 4 009 3 534 2 699 2 676 2 258 1 566 2 090
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 260 1 413 1 413 1 270 1 106 1 129 1 163 963 416 1 157
Utdelning till aktieägare 20 000 0 0 0 2 000 2 000 0 1 279 260 2
Omsättning 623 44 316 36 237 34 651 33 953 43 793 43 725 45 361 29 519 37 330
Nyckeltal
Antal anställda 2 12 13 12 10 12 10 13 10 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) 136 2 888 2 754 2 822 3 365 3 570 4 306 3 472 2 949 4 135
Personalkostnader per anställd (tkr) 494 463 443 445 479 408 489 336 463 543
Rörelseresultat, EBITDA -906 11 586 2 965 2 659 2 335 4 315 3 922 3 786 3 863 3 983
Nettoomsättningförändring -99,22% -3,20% 5,73% 0,63% -21,45% -0,51% -4,61% 53,07% -20,76% -%
Du Pont-modellen -3,06% 33,58% 9,04% 9,14% 8,29% 15,42% 19,29% 16,62% 17,13% 14,58%
Vinstmarginal -343,91% 32,75% 7,36% 6,82% 5,82% 9,17% 10,20% 8,59% 12,68% 10,43%
Bruttovinstmarginal 93,73% 35,57% 38,46% 38,45% 40,22% 32,58% 33,39% 31,43% 42,38% 37,72%
Rörelsekapital/omsättning 1 924,72% 36,54% 46,21% 47,75% 40,49% 33,13% 40,90% 38,04% 50,43% 55,40%
Soliditet 93,98% 86,85% 71,84% 75,11% 82,65% 80,73% 79,72% 72,60% 70,33% 48,50%
Kassalikviditet 1 191,21% 537,03% 355,65% 489,99% 472,52% 400,48% 477,12% 334,89% 230,03% 299,31%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...