allabolag.se - Gratis företagsinformation på Internet
VAD SÖKER DU?  
 
ANGE BOLAG, PERSONNAMN, BRANSCH ELLER FRITT SÖKORD    
1px
VAR?  
DU KAN KOMBINERA GATUADRESS, POSTNR, ORT, RIKTNR
1px1px

OctoQube Innovation AB

ORG.NR: 556577-6654
BOLAGSFORM: Aktiebolag
1px 1px 1px
 Status:Bolaget är aktivt 
 Registreringsdatum:1999-12-22 
1px
 F-Skatt status:Registrerad för F-skatt 
 Startdatum för F-Skatt:2000-05-15 
1px
 Momsstatus:Registrerad i Momsregistret 
 Startdatum för moms:2000-05-15 
1px
 Länsäte:Stockholms län 
 Kommunsäte:Stockholm 
1px
 Ägarförhållande:Privat, ej börsnoterat 
 Koncernmoder:Supportware Systems Sweden Akti.. 
 Moderbolag:Supportware Systems Sweden Akti.. 
 
 

BRANSCH

 
 Tillverkning & Industri 
   - Elektriska Komponenter & Kretskort, Tillverkning 
 
 

VERKSAMHET / ÄNDAMÅL

 
 Bolaget skall till föremål för sin verksamhet bedriva agentur- verksamhet, tillverkning, utbildning, konsultverksamhet, forsk ning och konstruktion av såväl hård- som mjukvara inom elektro nikbranschen samt därmed förenlig verksamhet. Konsultverksamhet i investeringsfrågor avseende såväl lös som fast egendom, investeringsverksamhet för egen och kunders räk ning, förvaltning av ekonomiska tillgångar, framställning av litteratur och dataprogramvaror rörande investering och finansiering, utbildning i ovan nämnda ämnen, utveckling av datatjänster för analys och placering rörande den svenska och den internatio nella aktiemarknaden samt härmed jämförlig verksamhet. Handel med värdepapper såsom aktier, optioner, warrants och obligationer samt därmed förenlig verksamhet. Handel med elektronikprodukter inom dokumenthanteringsbranschen samt därmed förenlig verksamhet. Bedriva försäljning av data-, konsult-, redovisnings- och sekrete rartjänster till tandläkar- och den denaltekniska branschen. Bola get skall vidare förvalta fast och lös egendom, den senare i form av värdepapper samt uthyrning av maskiner och inventarier. Bolaget skall ej bedriva sådan verksamhet som regleras in lag om ban ker och lag om kreditanstalt. Bolaget skall vidare bedriva för valtning av andra bolag inom ovanstående branscher och därmed förenlig verksamhet. 
 
 

PARALLELLFIRMAS VERKSAMHET / ÄNDAMÅL


(Nostrum Invest, Tandsam)
 
  För den del av verksamheten som avser konsultverksamhet i investeringsfrågor avseende såväl lös som fast egendom, investeringsverksamhet för egen och kunders räkning, förvaltning av ekonomiska tillgångar, framställning av litteratur och data- programvaror rörande investering och finansiering, utbildning i ovan nämnda ämnen, utveckling av datatjänster för analys och pla= cering rörande den svenska och den internationella aktiemarknaden samt härmed jämförlig verksamhet
För den del av verksamheten som avser försäljning av data-, kon= sult-, redovisnings-, utbildnings- och sekreterartjänster till tandläkar- och den dentaltekniska branschen. Bifirman skall vida= re förvalta fast och lös egendom, den senare i form av värdepap= per samt uthyrning av maskiner och inventarier. Firman skall ej bedriva sådan verksamhet som regleras i lag och banker och lag om kreditanstalt. Firman skall vidare bedriva för= valtning av andra bolag inom ovanstående branscher och därmed förenlig verksamhet.
 
 
 

SVENSK NÄRINGSGRENSINDELNING - SNI

 
 26110 - Tillverkning av elektroniska komponenter 
 71123 - Teknisk konsultverksamhet inom elteknik 
 
1px
1px
  Skriv ut
Uppdateras varje dag, senast ändrad 29 juni 2016


1px
1px
© allabolag.se    |   Om allabolag.se    |   Användarvillkor    |   Cookies    |   Ingår i UC koncernen         
X