Visa allt om EB Real Estate AB
Visa allt om EB Real Estate AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 7 269 7 350 7 825 4 066 3 197 2 316 2 717 2 802 2 265 1 219
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 578 2 501 206 607 -93 -520 -4 456 -1 159 -1 056 -403
Resultat efter finansnetto 1 936 1 582 181 532 -94 -520 -4 608 -1 515 -1 231 -473
Årets resultat 1 333 199 539 412 941 379 -5 422 -1 114 -951 -341
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 30 750 31 735 29 940 14 150 6 632 5 141 0 813 412 132
Omsättningstillgångar 1 739 849 3 444 3 907 762 1 040 3 554 6 704 5 370 5 107
Tillgångar 32 488 32 583 33 384 18 058 7 395 6 181 3 554 7 518 5 782 5 239
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 264 4 931 4 733 4 194 3 782 2 841 2 462 500 121 1 649
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 1 578 1 580 1 679 1 902 1 967 2 120 0 0 0 0
Långfristiga skulder 21 062 22 770 20 909 5 812 0 0 0 27 0 0
Kortfristiga skulder 3 584 3 302 6 065 6 150 1 646 1 221 1 093 6 990 5 661 3 590
Skulder och eget kapital 32 488 32 583 33 384 18 058 7 395 6 181 3 554 7 518 5 782 5 239
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 - - 0 - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 - - 0 - 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 397
Omsättning 7 269 7 350 7 825 4 066 3 197 2 316 2 717 2 802 2 265 1 219
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 3 651 3 510 1 001 948 131 -319 -4 357 -1 026 -1 056 -403
Nettoomsättningförändring -1,10% -6,07% 92,45% 27,18% 38,04% -14,76% -3,03% 23,71% 85,81% -%
Du Pont-modellen 7,94% 7,68% 0,62% 3,36% -1,26% -8,41% -124,54% -15,76% -18,23% -7,18%
Vinstmarginal 35,48% 34,04% 2,65% 14,93% -2,91% -22,45% -162,90% -42,29% -46,53% -30,84%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -41,40% 8,61% 6,97%
Rörelsekapital/omsättning -25,38% -33,37% -33,50% -55,16% -27,65% -7,82% 90,58% -10,21% -12,85% 124,45%
Soliditet 19,28% 15,13% 14,18% 23,23% 51,14% 45,96% 69,27% 6,65% 2,09% 31,48%
Kassalikviditet 48,52% 25,71% 56,78% 63,53% 46,29% 85,18% 62,85% 22,82% 2,26% 3,70%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...