Visa allt om M & Q i Västerås Aktiebolag
Visa allt om M & Q i Västerås Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 431 617 707 834 1 577 1 164 773 898 1 233 1 333
Övrig omsättning - - - - 11 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -41 56 -48 -4 39 -7 2 -134 132 19
Resultat efter finansnetto -52 50 -53 -10 34 -10 0 -134 130 18
Årets resultat -52 40 -53 -10 33 -10 0 -91 63 7
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 9 9 9 9 9 12 16 21 28
Omsättningstillgångar 121 188 192 321 581 418 342 279 465 322
Tillgångar 130 197 201 330 590 427 354 295 486 350
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 52 104 65 118 128 95 105 105 196 134
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 42 6
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 78 93 137 212 462 332 249 190 248 211
Skulder och eget kapital 130 197 201 330 590 427 354 295 486 350
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 243 0 286 192 132 248 240 435
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 137 199 72 452 312 327 213 246 228 342
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 63 78 130 180 206 200 151 183 169 248
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 431 617 707 834 1 588 1 164 773 898 1 233 1 333
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 431 617 354 417 789 582 387 449 617 444
Personalkostnader per anställd (tkr) 221 303 242 306 419 361 238 326 310 313
Rörelseresultat, EBITDA -41 56 -48 -4 39 -4 5 -129 139 30
Nettoomsättningförändring -30,15% -12,73% -15,23% -47,11% 35,48% 50,58% -13,92% -27,17% -7,50% -%
Du Pont-modellen -31,54% 28,93% -23,88% -0,91% 6,61% -1,64% 0,56% -45,08% 27,16% 5,43%
Vinstmarginal -9,51% 9,24% -6,79% -0,36% 2,47% -0,60% 0,26% -14,81% 10,71% 1,43%
Bruttovinstmarginal 99,07% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 9,98% 15,40% 7,78% 13,07% 7,55% 7,39% 12,03% 9,91% 17,60% 8,33%
Soliditet 40,00% 52,79% 32,34% 35,76% 21,69% 22,25% 29,66% 35,59% 46,55% 39,52%
Kassalikviditet 155,13% 202,15% 140,15% 151,42% 125,76% 125,90% 137,35% 146,84% 187,50% 152,61%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...