Visa allt om Mungo Produktion AB
Visa allt om Mungo Produktion AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 468 527 700 600 640 220 1 988 3 351 1 537 1 456
Övrig omsättning - - - - - 2 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -208 -279 -114 78 275 -361 -349 1 143 118 105
Resultat efter finansnetto 334 400 -21 429 484 -176 -349 1 142 110 104
Årets resultat 334 400 -21 429 484 -176 -199 866 110 104
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 985 1 329 944 354 398 224 168 484 319 285
Omsättningstillgångar 615 225 322 689 268 500 1 141 1 703 577 366
Tillgångar 1 600 1 554 1 266 1 043 666 724 1 309 2 187 896 651
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 922 1 085 685 1 007 608 609 785 1 264 494 533
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0
Kortfristiga skulder 678 468 581 36 58 114 523 774 353 117
Skulder och eget kapital 1 600 1 554 1 266 1 043 666 724 1 309 2 187 896 651
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 104 52 0 251 394 247 224
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 1 9 0 228 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 33 19 0 461 126 76 63
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 120 96 150
Omsättning 468 527 700 600 640 222 1 988 3 351 1 537 1 456
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 1 1 1 1 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 700 600 640 220 994 3 351 1 537 1 456
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 138 83 2 496 564 346 306
Rörelseresultat, EBITDA 87 37 65 109 325 -300 -291 1 364 278 241
Nettoomsättningförändring -11,20% -24,71% 16,67% -6,25% 190,91% -88,93% -40,67% 118,02% 5,56% -%
Du Pont-modellen 21,37% 27,16% -0,79% 41,13% 72,97% -24,31% -26,66% 52,49% 13,28% 16,13%
Vinstmarginal 73,08% 80,08% -1,43% 71,50% 75,94% -80,00% -17,56% 34,26% 7,74% 7,21%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -13,46% -46,11% -37,00% 108,83% 32,81% 175,45% 31,09% 27,72% 14,57% 17,10%
Soliditet 57,63% 69,82% 54,11% 96,55% 91,29% 84,12% 59,97% 62,73% 55,13% 81,87%
Kassalikviditet 90,71% 48,08% 55,42% 1 913,89% 462,07% 438,60% 218,16% 220,03% 163,46% 312,82%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...