Visa allt om Västsvenska Bud AB
Visa allt om Västsvenska Bud AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 670 1 412
Övrig omsättning - 29 - 3 - - - - - 6
Rörelseresultat (EBIT) 0 29 -1 3 -46 -45 -47 -82 43 341
Resultat efter finansnetto 0 28 -3 -9 -49 -44 -54 -97 28 312
Årets resultat 0 28 -3 -9 -49 -44 -54 -97 28 312
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 2 10 0 1 6 3 4 20 74 143
Tillgångar 2 10 0 1 6 3 4 20 74 143
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -451 -451 -479 -476 -467 -418 -374 -320 -223 -251
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 367 375 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 88 86 479 477 473 421 378 340 297 394
Skulder och eget kapital 2 10 0 1 6 3 4 20 74 143
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06 2011-06 2010-06 2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 194 394
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 69 134
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 29 0 3 0 0 0 0 670 1 418
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 670 706
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 267 265
Rörelseresultat, EBITDA 0 29 -1 3 -46 -45 -47 -82 43 341
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -52,55% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% 62,16% 239,16%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 6,87% 24,22%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -33,28% -17,78%
Soliditet -22 550,00% -4 510,00% -% -47 600,00% -7 783,33% -13 933,33% -9 350,00% -1 600,00% -301,35% -175,52%
Kassalikviditet 2,27% 11,63% 0,00% 0,21% 1,27% 0,71% 1,06% 5,88% 24,92% 36,29%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...