Visa allt om Johan Folkesson Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 34 80 84 82 30 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -10 -48 -19 -8 -38 -1 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -510 902 1 231 492 -38 -1 500 1 000 0 2 000
Årets resultat -510 952 1 235 504 -38 -1 500 1 000 0 2 000
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 414 942 1 049 1 109 1 168 900 1 588 1 990 1 990 2 140
Omsättningstillgångar 2 869 3 124 2 324 993 396 688 1 0 0 0
Tillgångar 3 283 4 066 3 373 2 102 1 565 1 588 1 588 1 990 1 990 2 140
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 280 4 040 3 338 2 088 1 550 1 587 1 588 1 988 1 988 2 138
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 26 35 14 15 0 0 1 1 1
Skulder och eget kapital 3 283 4 066 3 373 2 102 1 565 1 588 1 588 1 990 1 990 2 140
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - 0 - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 300 250 250 0 0 0 0 900 1 000 150
Omsättning 34 80 84 82 30 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 18 4 41 52 -8 -1 0 0 0 0
Nettoomsättningförändring -57,50% -4,76% 2,44% 173,33% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -15,53% 22,18% 36,50% 23,41% -2,43% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -1 500,00% 1 127,50% 1 465,48% 600,00% -126,67% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 8 429,41% 3 872,50% 2 725,00% 1 193,90% 1 270,00% -% -% -% -% -%
Soliditet 99,91% 99,36% 98,96% 99,33% 99,04% 99,94% 100,00% 99,90% 99,90% 99,91%
Kassalikviditet 95 633,33% 12 015,38% 6 640,00% 7 092,86% 2 640,00% -% -% 0,00% 0,00% 0,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...