Visa allt om Signester Aktiebolag
Visa allt om Signester Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 676 0 0 0 0 0 0 0 30 60
Övrig omsättning 8 - - - - - 201 656 - -
Rörelseresultat (EBIT) 367 -26 -67 -36 -47 -71 102 565 -98 -44
Resultat efter finansnetto 367 -27 -67 -34 -47 -71 69 477 -188 -133
Årets resultat 367 -27 -67 -34 -47 -71 69 477 -188 -133
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 4 107 4 555 4 566 4 568
Omsättningstillgångar 611 74 56 69 40 71 394 82 300 84
Tillgångar 611 74 56 69 40 75 500 4 636 4 866 4 652
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 426 59 41 53 -14 34 169 578 101 102
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 3 972 4 561 4 343
Kortfristiga skulder 185 15 15 16 54 42 331 86 204 207
Skulder och eget kapital 611 74 56 69 40 75 500 4 636 4 866 4 652
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 211 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 66 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 684 0 0 0 0 0 201 656 30 60
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 367 -26 -67 -36 -43 -68 105 576 -87 -31
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -50,00% -%
Du Pont-modellen 60,07% -% -% -% -% -% -% -% -2,01% -0,92%
Vinstmarginal 54,29% -% -% -% -% -% -% -% -326,67% -71,67%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% -% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 63,02% -% -% -% -% -% -% -% 320,00% -205,00%
Soliditet 69,72% 79,73% 73,21% 76,81% -35,00% 45,33% 33,80% 12,47% 2,08% 2,19%
Kassalikviditet 330,27% 493,33% 373,33% 431,25% 74,07% 169,05% 119,03% 95,35% 147,06% 40,58%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...