Visa allt om Q-gruppen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 -1 -2 0 0 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 750 4 767 1 813 27 0 0 1 001 2 526 3 227 3
Årets resultat 1 750 4 767 1 813 27 0 0 1 001 2 526 3 232 12
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 550 550 550 836 836 587 713 546 1 021 2 620
Omsättningstillgångar 1 824 4 891 2 505 2 406 1 141 541 6 887 3 889 1 718
Tillgångar 2 374 5 441 3 055 3 242 837 728 1 254 7 435 4 910 4 338
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 349 5 033 2 066 253 228 229 1 231 2 729 3 454 708
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 25 409 989 2 989 609 500 25 4 706 1 456 3 630
Skulder och eget kapital 2 374 5 441 3 055 3 242 837 728 1 254 7 435 4 910 4 338
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 0 0 - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 0 0 - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 1 750 4 434 1 800 0 0 0 1 000 2 500 3 250 500
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 -1 -2 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% 0,07%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% 12,00%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -7 648,00%
Soliditet 98,95% 92,50% 67,63% 7,80% 27,24% 31,46% 98,17% 36,70% 70,35% 16,32%
Kassalikviditet 7 296,00% 1 195,84% 253,29% 80,50% 0,16% 28,20% 2 164,00% 146,35% 267,10% 47,33%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...