Visa allt om Happyning Scandinavia AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 439 196 83 0 3 353 600 267 277 467
Övrig omsättning - - - - 32 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 132 31 7 -26 -42 -18 102 -55 63 7
Resultat efter finansnetto 130 26 3 -24 -34 -18 105 -53 -39 -23
Årets resultat 130 26 2 -24 -34 -18 105 -53 -39 -23
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 583 583 201 0 0 0 3 7 17 33
Omsättningstillgångar 411 95 177 189 231 241 382 175 282 344
Tillgångar 994 678 378 189 231 241 385 182 299 377
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 277 148 122 120 144 178 196 92 145 184
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 160 160 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 717 371 96 70 87 63 189 91 155 193
Skulder och eget kapital 994 678 378 189 231 241 385 182 299 377
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 57 - 0 0 0 112 235 89 20 185
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 23 12 12 0 18 87 105 65 36 82
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 439 196 83 0 35 353 600 267 277 467
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 439 196 83 - 3 353 600 267 277 467
Personalkostnader per anställd (tkr) 97 129 15 - 18 206 359 158 58 287
Rörelseresultat, EBITDA 132 31 7 -26 -42 -15 109 -45 79 28
Nettoomsättningförändring 123,98% 136,14% -% -100,00% -99,15% -41,17% 124,72% -3,61% -40,69% -%
Du Pont-modellen 13,28% 4,57% 1,85% -% -14,72% -7,47% 27,01% -29,12% -13,04% -6,10%
Vinstmarginal 30,07% 15,82% 8,43% -% -1 133,33% -5,10% 17,33% -19,85% -14,08% -4,93%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% -% 100,00% 95,18% 100,00% 98,13% 100,00% 99,57%
Rörelsekapital/omsättning -69,70% -140,82% 97,59% -% 4 800,00% 50,42% 32,17% 31,46% 45,85% 32,33%
Soliditet 27,87% 21,83% 32,28% 63,49% 62,34% 73,86% 50,91% 50,55% 48,49% 48,81%
Kassalikviditet 57,32% 25,61% 184,38% 270,00% 265,52% 382,54% 202,12% 192,31% 181,94% 178,24%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...