Visa allt om Happyning Scandinavia AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 569 439 196 83 0 3 353 600 267 277
Övrig omsättning - - - - - 32 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 132 31 7 -26 -42 -18 102 -55 63
Resultat efter finansnetto 2 130 26 3 -24 -34 -18 105 -53 -39
Årets resultat 2 130 26 2 -24 -34 -18 105 -53 -39
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 583 583 583 201 0 0 0 3 7 17
Omsättningstillgångar 562 411 95 177 189 231 241 382 175 282
Tillgångar 1 145 994 678 378 189 231 241 385 182 299
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 279 277 148 122 120 144 178 196 92 145
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 160 160 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 866 717 371 96 70 87 63 189 91 155
Skulder och eget kapital 1 145 994 678 378 189 231 241 385 182 299
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 57 - 0 0 0 112 235 89 20
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 208 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 23 23 12 12 0 18 87 105 65 36
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 569 439 196 83 0 35 353 600 267 277
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 569 439 196 83 - 3 353 600 267 277
Personalkostnader per anställd (tkr) 293 97 129 15 - 18 206 359 158 58
Rörelseresultat, EBITDA 2 132 31 7 -26 -42 -15 109 -45 79
Nettoomsättningförändring 29,61% 123,98% 136,14% -% -100,00% -99,15% -41,17% 124,72% -3,61% -%
Du Pont-modellen 0,17% 13,28% 4,57% 1,85% -% -14,72% -7,47% 27,01% -29,12% -13,04%
Vinstmarginal 0,35% 30,07% 15,82% 8,43% -% -1 133,33% -5,10% 17,33% -19,85% -14,08%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% 100,00% 95,18% 100,00% 98,13% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -53,43% -69,70% -140,82% 97,59% -% 4 800,00% 50,42% 32,17% 31,46% 45,85%
Soliditet 24,37% 27,87% 21,83% 32,28% 63,49% 62,34% 73,86% 50,91% 50,55% 48,49%
Kassalikviditet 64,90% 57,32% 25,61% 184,38% 270,00% 265,52% 382,54% 202,12% 192,31% 181,94%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...