Visa allt om Claerence House AB
Visa allt om Claerence House AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 820 1 252 1 346 1 528 2 885 4 092 1 496 5 003 9 058 6 680
Övrig omsättning - 1 1 80 71 - - 5 3 198 235
Rörelseresultat (EBIT) 62 63 -167 68 146 405 -623 340 1 752 258
Resultat efter finansnetto 55 48 -194 -169 104 354 -675 123 1 587 102
Årets resultat 35 36 13 -185 0 137 -51 73 614 55
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 703 1 772 1 841 1 910 2 172 1 773 1 847 2 489 7 353 4 910
Omsättningstillgångar 389 1 146 1 323 1 557 2 089 2 026 2 110 3 198 4 366 2 707
Tillgångar 2 092 2 918 3 164 3 467 4 261 3 799 3 958 5 687 11 719 7 617
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 142 1 106 1 071 1 058 1 243 1 243 1 106 1 157 1 443 828
Obeskattade reserver 0 0 0 218 218 160 0 664 629 211
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 710 758 857 857 299 250 452 624 6 429 3 380
Kortfristiga skulder 241 1 054 1 236 1 334 2 501 2 146 2 400 3 242 3 219 3 198
Skulder och eget kapital 2 092 2 918 3 164 3 467 4 261 3 799 3 958 5 687 11 719 7 617
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 161 - - 24 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 133 139 140 144 152 150 368 0 236
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 57 45 54 64 45 46 49 118 0 81
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 820 1 253 1 347 1 608 2 956 4 092 1 496 5 008 12 256 6 915
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 0 2 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 820 1 252 1 346 1 528 2 885 4 092 - 2 502 - 6 680
Personalkostnader per anställd (tkr) 226 182 196 229 192 208 - 262 - 270
Rörelseresultat, EBITDA 133 134 -96 139 146 482 -546 549 1 952 464
Nettoomsättningförändring 45,37% -6,98% -11,91% -47,04% -29,50% 173,53% -70,10% -44,77% 35,60% -%
Du Pont-modellen 2,96% 2,16% -5,28% 1,96% 3,45% 10,69% -15,69% 6,14% 15,51% 3,43%
Vinstmarginal 3,41% 5,03% -12,41% 4,45% 5,10% 9,92% -41,51% 6,98% 20,07% 3,91%
Bruttovinstmarginal 39,51% 36,82% 33,21% 63,02% 56,81% 55,08% 26,47% 67,48% 30,46% 50,78%
Rörelsekapital/omsättning 8,13% 7,35% 6,46% 14,59% -14,28% -2,93% -19,39% -0,88% 12,66% -7,35%
Soliditet 54,59% 37,90% 33,85% 35,15% 32,94% 35,82% 27,94% 28,75% 16,18% 12,86%
Kassalikviditet 147,30% 3,04% 22,98% 14,77% 32,35% 21,62% 24,54% 35,72% 94,35% 36,71%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...