Visa allt om OFFIGUS AB
Visa allt om OFFIGUS AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 807 3 376 3 578 3 247
Övrig omsättning - - - - 1 3 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -2 -3 -1 -3 -2 -10 -373 293 341 397
Resultat efter finansnetto -2 -2 2 5 15 -11 -370 332 368 398
Årets resultat 0 0 0 -1 -1 1 2 5 -1 -3
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Omsättningstillgångar 122 122 817 817 818 820 1 003 1 783 2 125 1 742
Tillgångar 122 122 817 817 818 820 1 003 1 783 2 125 1 746
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 122 122 817 817 818 819 818 816 812 813
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 0 0 0 1 185 967 1 313 703
Skulder och eget kapital 122 122 817 817 818 820 1 003 1 783 2 125 1 746
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 0 - 0 - 0 - 0
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 688 1 636 1 685 1 432
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 0 - 0 - 0 - 0
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 21 281 763 830 766
Utdelning till aktieägare 0 0 695 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 1 3 807 3 376 3 578 3 247
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 0 3 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 269 844 895 1 082
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 360 602 629 734
Rörelseresultat, EBITDA -2 -3 -1 -3 -2 -10 -373 293 345 406
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -100,00% -76,10% -5,65% 10,19% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -36,89% 18,62% 17,32% 22,79%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -45,85% 9,83% 10,29% 12,26%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% 100,00% 95,38% 95,42% 98,61%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% 101,36% 24,17% 22,69% 32,00%
Soliditet 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,88% 81,56% 45,77% 38,21% 56,05%
Kassalikviditet -% -% -% -% -% 82 000,00% 542,16% 183,04% 159,56% 239,26%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...