Visa allt om El Partner i Göteborg Aktiebolag
Visa allt om El Partner i Göteborg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 112 167 214 233 421 324 386 458 317 347
Övrig omsättning - - 9 - - - - 36 71 84
Rörelseresultat (EBIT) -30 7 20 16 40 7 98 28 5 25
Resultat efter finansnetto -34 3 15 10 32 0 90 17 -2 16
Årets resultat -34 3 15 10 32 0 90 17 -2 16
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 26 57 20 19 53 63 100 85 113 145
Tillgångar 26 57 20 19 53 63 100 85 113 145
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -253 -219 -222 -238 -247 -279 -280 -370 -386 -384
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 265 237 198 161 188 258 322 360 361 356
Kortfristiga skulder 14 40 44 96 112 85 58 94 138 173
Skulder och eget kapital 26 57 20 19 53 63 100 85 113 145
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 70 70 70 70 70 70
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 - 22 22 22 23 23 20
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 112 167 223 233 421 324 386 494 388 431
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 167 214 233 421 324 386 458 317 347
Personalkostnader per anställd (tkr) - 2 2 1 93 93 92 94 93 90
Rörelseresultat, EBITDA -30 7 20 16 40 7 98 28 5 28
Nettoomsättningförändring -32,93% -21,96% -8,15% -44,66% 29,94% -16,06% -15,72% 44,48% -8,65% -%
Du Pont-modellen -115,38% 12,28% 100,00% 84,21% 75,47% 11,11% 98,00% 32,94% 4,42% 17,24%
Vinstmarginal -26,79% 4,19% 9,35% 6,87% 9,50% 2,16% 25,39% 6,11% 1,58% 7,20%
Bruttovinstmarginal 51,79% 52,10% 57,48% 54,94% 67,93% 64,51% 78,24% 68,56% 73,19% 63,69%
Rörelsekapital/omsättning 10,71% 10,18% -11,21% -33,05% -14,01% -6,79% 10,88% -1,97% -7,89% -8,07%
Soliditet -973,08% -384,21% -1 110,00% -1 252,63% -466,04% -442,86% -280,00% -435,29% -341,59% -264,83%
Kassalikviditet 7,14% 67,50% 22,73% 9,38% 9,82% 8,24% 115,52% 64,89% 47,10% 72,25%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...