Visa allt om El Partner i Göteborg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 167 214 233 421 324 386 458 317 347 295
Övrig omsättning - 9 - - - - 36 71 84 47
Rörelseresultat (EBIT) 7 20 16 40 7 98 28 5 25 -119
Resultat efter finansnetto 3 15 10 32 0 90 17 -2 16 -135
Årets resultat 3 15 10 32 0 90 17 -2 16 -135
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Omsättningstillgångar 57 20 19 53 63 100 85 113 145 49
Tillgångar 57 20 19 53 63 100 85 113 145 53
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -219 -222 -238 -247 -279 -280 -370 -386 -384 -401
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 237 198 161 188 258 322 360 361 356 312
Kortfristiga skulder 40 44 96 112 85 58 94 138 173 142
Skulder och eget kapital 57 20 19 53 63 100 85 113 145 53
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 - 70 70 70 70 70 70 70
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 - 22 22 22 23 23 20 19
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 167 223 233 421 324 386 494 388 431 342
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 167 214 233 421 324 386 458 317 347 295
Personalkostnader per anställd (tkr) 2 2 1 93 93 92 94 93 90 205
Rörelseresultat, EBITDA 7 20 16 40 7 98 28 5 28 -113
Nettoomsättningförändring -21,96% -8,15% -44,66% 29,94% -16,06% -15,72% 44,48% -8,65% 17,63% -%
Du Pont-modellen 12,28% 100,00% 84,21% 75,47% 11,11% 98,00% 32,94% 4,42% 17,24% -224,53%
Vinstmarginal 4,19% 9,35% 6,87% 9,50% 2,16% 25,39% 6,11% 1,58% 7,20% -40,34%
Bruttovinstmarginal 52,10% 57,48% 54,94% 67,93% 64,51% 78,24% 68,56% 73,19% 63,69% 45,76%
Rörelsekapital/omsättning 10,18% -11,21% -33,05% -14,01% -6,79% 10,88% -1,97% -7,89% -8,07% -31,53%
Soliditet -384,21% -1 110,00% -1 252,63% -466,04% -442,86% -280,00% -435,29% -341,59% -264,83% -756,60%
Kassalikviditet 67,50% 22,73% 9,38% 9,82% 8,24% 115,52% 64,89% 47,10% 72,25% 8,45%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...