Visa allt om Carlsnas AB
Visa allt om Carlsnas AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 72 48 115 193 287 272
Övrig omsättning - - - 20 293 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 -30 -120 12 256 -169 -103 -45 74 46
Resultat efter finansnetto -3 -35 -120 -6 220 -269 -197 -202 -68 -54
Årets resultat -3 -35 -120 -6 220 -269 -197 -202 -68 -54
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 8 2 727 2 826 2 897 2 990 3 052
Omsättningstillgångar 365 369 404 524 550 65 56 41 94 50
Tillgångar 365 369 404 524 559 2 792 2 882 2 937 3 084 3 101
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 366 369 404 524 530 310 329 326 329 397
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 2 357 2 418 2 534 2 523
Kortfristiga skulder 0 0 0 0 29 2 482 196 193 221 182
Skulder och eget kapital 365 369 404 524 559 2 792 2 882 2 937 3 084 3 101
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - 0 - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 20 365 48 115 193 287 272
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 - - 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 -30 -120 20 268 -70 -4 48 170 132
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% 50,00% -58,26% -40,41% -32,75% 5,51% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% 45,80% -6,05% -3,57% -1,53% 2,40% 1,48%
Vinstmarginal -% -% -% -% 355,56% -352,08% -89,57% -23,32% 25,78% 16,91%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% 723,61% -5 035,42% -121,74% -78,76% -44,25% -48,53%
Soliditet 100,27% 100,00% 100,00% 100,00% 94,81% 11,10% 11,42% 11,10% 10,67% 12,80%
Kassalikviditet -% -% -% -% 1 896,55% 2,62% 28,57% 21,24% 42,53% 27,47%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...