Visa allt om Odenslunden AB
Visa allt om Odenslunden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 220 127 353 230 244 262 181 888 762 813
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -60 -114 -34 -92 -174 6 -422 0 20 -402
Resultat efter finansnetto -60 -114 -34 -92 -174 6 -422 1 20 -401
Årets resultat -60 -114 -34 -92 -174 6 -422 1 20 -401
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 18 4 6 8 11 27 42 61 39 46
Omsättningstillgångar 204 112 133 87 123 176 71 387 411 205
Tillgångar 222 116 139 95 134 202 113 447 449 251
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -394 -334 -220 -186 -95 79 74 126 125 105
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 615 450 359 281 228 123 40 322 325 147
Skulder och eget kapital 222 116 139 95 134 202 113 447 449 251
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 125 175 175 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 30
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 40 55 49 90
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 220 127 353 230 244 262 181 888 762 813
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - - 1 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 244 262 181 888 762 407
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 13 8 176 241 234 216
Rörelseresultat, EBITDA -54 -112 -32 -79 -158 22 -404 31 54 -342
Nettoomsättningförändring 73,23% -64,02% 53,48% -5,74% -6,87% 44,75% -79,62% 16,54% -6,27% -%
Du Pont-modellen -27,03% -98,28% -24,46% -96,84% -129,85% 2,97% -373,45% 0,00% 4,45% -159,76%
Vinstmarginal -27,27% -89,76% -9,63% -40,00% -71,31% 2,29% -233,15% 0,00% 2,62% -49,32%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -186,82% -266,14% -64,02% -84,35% -43,03% 20,23% 17,13% 7,32% 11,29% 7,13%
Soliditet -177,48% -287,93% -158,27% -195,79% -70,90% 39,11% 65,49% 28,19% 27,84% 41,83%
Kassalikviditet 33,17% 24,89% 37,05% 30,96% 53,95% 143,09% 177,50% 120,19% 126,46% 139,46%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...