Visa allt om Marca System AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 690 615 648 485 720 632 63 132 97 114
Övrig omsättning 12 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 339 242 0 5 60 126 -42 101 65 50
Resultat efter finansnetto 339 243 0 5 60 125 -40 102 63 46
Årets resultat 196 140 0 3 31 79 -23 73 34 46
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 46 46 46 25 0 3 7 11 17 9
Omsättningstillgångar 839 540 351 386 423 328 215 268 168 101
Tillgångar 885 586 397 411 423 331 222 279 185 110
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 625 429 289 290 286 256 177 199 126 92
Obeskattade reserver 187 101 39 42 42 26 0 16 16 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 73 56 69 79 94 49 45 63 42 18
Skulder och eget kapital 885 586 397 411 423 331 222 279 185 110
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 390 204 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 149 370 296 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 35 67 56 72 41 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 475 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 702 615 648 485 720 632 63 132 97 114
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 1 1 1 0 - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 615 648 485 720 632 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - 191 453 360 472 296 - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 339 242 0 5 63 130 -38 107 72 54
Nettoomsättningförändring 12,20% -5,09% 33,61% -32,64% 13,92% 903,17% -52,27% 36,08% -14,91% -%
Du Pont-modellen 38,31% 41,30% 0,00% 1,22% 14,18% 38,07% -18,02% 36,56% 35,14% 45,45%
Vinstmarginal 49,13% 39,35% 0,00% 1,03% 8,33% 19,94% -63,49% 77,27% 67,01% 43,86%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 90,51% 98,41% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 111,01% 78,70% 43,52% 63,30% 45,69% 44,15% 269,84% 155,30% 129,90% 72,81%
Soliditet 87,10% 86,65% 80,04% 78,09% 74,93% 83,13% 79,73% 75,46% 74,34% 83,64%
Kassalikviditet 1 149,32% 964,29% 508,70% 488,61% 450,00% 669,39% 477,78% 425,40% 400,00% 561,11%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...