Visa allt om Marca System AB
Visa allt om Marca System AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 986 690 615 648 485 720 632 63 132 97
Övrig omsättning - 12 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -23 339 242 0 5 60 126 -42 101 65
Resultat efter finansnetto -23 339 243 0 5 60 125 -40 102 63
Årets resultat 0 196 140 0 3 31 79 -23 73 34
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 46 46 46 46 25 0 3 7 11 17
Omsättningstillgångar 395 839 540 351 386 423 328 215 268 168
Tillgångar 441 885 586 397 411 423 331 222 279 185
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 151 625 429 289 290 286 256 177 199 126
Obeskattade reserver 164 187 101 39 42 42 26 0 16 16
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 127 73 56 69 79 94 49 45 63 42
Skulder och eget kapital 441 885 586 397 411 423 331 222 279 185
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 390 204 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 433 0 149 370 296 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 176 0 35 67 56 72 41 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 475 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 986 702 615 648 485 720 632 63 132 97
Nyckeltal
Antal anställda 1 0 1 1 1 1 1 0 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 986 - 615 648 485 720 632 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 648 - 191 453 360 472 296 - - -
Rörelseresultat, EBITDA -23 339 242 0 5 63 130 -38 107 72
Nettoomsättningförändring 42,90% 12,20% -5,09% 33,61% -32,64% 13,92% 903,17% -52,27% 36,08% -%
Du Pont-modellen -5,22% 38,31% 41,30% 0,00% 1,22% 14,18% 38,07% -18,02% 36,56% 35,14%
Vinstmarginal -2,33% 49,13% 39,35% 0,00% 1,03% 8,33% 19,94% -63,49% 77,27% 67,01%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 90,51% 98,41% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 27,18% 111,01% 78,70% 43,52% 63,30% 45,69% 44,15% 269,84% 155,30% 129,90%
Soliditet 63,25% 87,10% 86,65% 80,04% 78,09% 74,93% 83,13% 79,73% 75,46% 74,34%
Kassalikviditet 311,02% 1 149,32% 964,29% 508,70% 488,61% 450,00% 669,39% 477,78% 425,40% 400,00%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...