Visa allt om Creative Holding i Örebro AB
Visa allt om Creative Holding i Örebro AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 104 54 208 94 33 0 4 10 9 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - 2
Rörelseresultat (EBIT) 97 33 133 72 29 -33 -73 -41 -69 -71
Resultat efter finansnetto 97 33 89 72 29 -41 -98 -64 -90 -90
Årets resultat 97 33 89 72 29 -41 -98 -64 -90 -90
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 64 64 64 0 1 2 3 4 6 2
Omsättningstillgångar 78 8 100 26 15 1 5 10 7 3
Tillgångar 142 71 164 26 15 2 8 14 13 5
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -432 -530 -562 -651 -723 -752 -711 -614 -549 -459
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 196 202 196 198
Kortfristiga skulder 574 601 727 678 737 754 523 425 366 266
Skulder och eget kapital 142 71 164 26 15 2 8 14 13 5
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 104 54 208 94 33 0 4 10 9 2
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 97 33 133 73 30 -32 -72 -39 -68 -70
Nettoomsättningförändring 92,59% -74,04% 121,28% 184,85% -% -100,00% -60,00% 11,11% -% -%
Du Pont-modellen 68,31% 46,48% 54,27% 276,92% 193,33% -% -912,50% -292,86% -530,77% -%
Vinstmarginal 93,27% 61,11% 42,79% 76,60% 87,88% -% -1 825,00% -410,00% -766,67% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning -476,92% -1 098,15% -301,44% -693,62% -2 187,88% -% -12 950,00% -4 150,00% -3 988,89% -%
Soliditet -304,23% -746,48% -342,68% -2 503,85% -4 820,00% -37 600,00% -8 887,50% -4 385,71% -4 223,08% -9 180,00%
Kassalikviditet 13,59% 1,33% 13,76% 3,83% 2,04% 0,13% 0,96% 2,35% 1,91% 1,13%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...