Visa allt om Sableline Sweden AB
Visa allt om Sableline Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 14 517 13 578 11 825 10 680 11 849 11 655 12 571 13 190 13 586 9 380
Övrig omsättning 73 26 14 71 107 22 48 2 - -
Rörelseresultat (EBIT) 404 381 700 323 -299 227 -98 170 489 -329
Resultat efter finansnetto 192 161 476 70 -566 88 -249 -52 395 -372
Årets resultat 81 112 470 70 -566 88 -249 -16 283 -207
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 32 28 42 22 70 211 300 433 299 305
Omsättningstillgångar 5 112 4 327 4 593 4 275 4 064 3 029 3 277 3 491 2 672 1 907
Tillgångar 5 144 4 355 4 636 4 297 4 134 3 240 3 578 3 924 2 972 2 213
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 758 777 765 295 120 486 399 647 663 381
Obeskattade reserver 66 0 0 0 0 0 0 0 50 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 731 803 1 351 1 300 1 494 1 273 1 521 723 500 384
Kortfristiga skulder 3 589 2 776 2 519 2 702 2 520 1 480 1 659 2 553 1 759 1 449
Skulder och eget kapital 5 144 4 355 4 636 4 297 4 134 3 240 3 578 3 924 2 972 2 213
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 1 009 992 1 267 460 635
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 1 876 1 707 1 428 1 296 1 313 270 448 283 766 838
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 696 632 564 513 488 448 584 625 432 532
Utdelning till aktieägare 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 14 590 13 604 11 839 10 751 11 956 11 677 12 619 13 192 13 586 9 380
Nyckeltal
Antal anställda 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 420 2 263 1 971 1 780 1 975 1 943 2 095 2 198 2 717 1 563
Personalkostnader per anställd (tkr) 459 412 338 310 312 301 381 384 352 343
Rörelseresultat, EBITDA 423 395 714 372 -238 317 35 311 594 -193
Nettoomsättningförändring 6,92% 14,82% 10,72% -9,87% 1,66% -7,29% -4,69% -2,91% 44,84% -%
Du Pont-modellen 7,85% 8,75% 15,10% 7,52% -7,23% 7,04% -2,74% 4,43% 16,45% -14,87%
Vinstmarginal 2,78% 2,81% 5,92% 3,02% -2,52% 1,96% -0,78% 1,32% 3,60% -3,51%
Bruttovinstmarginal 41,74% 49,15% 48,11% 51,40% 46,96% 52,83% 55,87% 54,22% 45,17% 49,43%
Rörelsekapital/omsättning 10,49% 11,42% 17,54% 14,73% 13,03% 13,29% 12,87% 7,11% 6,72% 4,88%
Soliditet 15,74% 17,84% 16,50% 6,87% 2,90% 15,00% 11,15% 16,49% 23,52% 17,22%
Kassalikviditet 74,90% 69,38% 80,31% 79,57% 80,95% 61,82% 59,98% 60,16% 59,30% 49,55%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...