Visa allt om Tjällmo Entreprenad AB
Visa allt om Tjällmo Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Årets resultat 0 0 0 0 0 0 0 0 102 0
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 120 222 654 654 654 654 695 697 69
Omsättningstillgångar 120 0 0 0 0 0 0 0 0 196
Tillgångar 120 120 222 654 654 654 654 695 697 265
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 120 120 222 222 222 222 222 222 222 121
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 432 432 432 432 432 432 0
Kortfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 41 42 2
Skulder och eget kapital 120 120 222 654 654 654 654 695 697 265
Löner & utdelning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - 0 - 0
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - 0 - 0
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 102 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 100,00% 100,00% 100,00% 33,94% 33,94% 33,94% 33,94% 31,94% 31,85% 84,51%
Kassalikviditet -% -% -% -% -% -% -% 0,00% 0,00% 9 800,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...