Visa allt om Copy Rental LB Kontor AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 0 54 0 0 400 645 578 68 268
Övrig omsättning - - - - - 8 256 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -52 -101 -27 -251 -72 977 286 347 -317 -16
Resultat efter finansnetto 1 948 -101 -27 -262 -72 -141 286 347 -323 -16
Årets resultat 1 948 -101 -27 -262 -72 -141 286 347 -323 -16
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 2 011 22 121 205 1 904 2 404 1 126 816 471 413
Tillgångar 2 011 22 121 205 1 904 2 404 1 126 816 471 413
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 934 -15 -3 24 286 358 499 213 -133 -678
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 77 37 125 182 1 618 2 046 628 604 606 1 092
Skulder och eget kapital 2 011 22 121 205 1 904 2 404 1 126 816 471 413
Löner & utdelning (tkr)
2015-08 2014-08
2013-08
2012-08 2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 54 0 0 8 656 645 578 68 268
Nyckeltal
Antal anställda - 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 54 - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -52 -101 -27 -251 -72 977 286 347 -317 -16
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -% -% -100,00% -37,98% 11,59% 750,00% -74,63% -%
Du Pont-modellen -% -% -22,31% -% -% 40,64% 25,40% 42,52% -67,30% -3,87%
Vinstmarginal -% -% -50,00% -% -% 244,25% 44,34% 60,03% -466,18% -5,97%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -7,41% -% -% 89,50% 77,21% 36,68% -198,53% -253,36%
Soliditet 96,17% -68,18% -2,48% 11,71% 15,02% 14,89% 44,32% 26,10% -28,24% -164,16%
Kassalikviditet 2 611,69% 59,46% 96,80% 112,64% 117,68% 117,50% 179,30% 135,10% 77,72% 37,82%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...