Visa allt om Sandebring Consulting AB
Visa allt om Sandebring Consulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 224 224 149 149 150 150 150 0 0 0
Årets resultat 224 224 149 149 150 150 150 0 0 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 519 492 404 404 392 387 317 167 167 200
Omsättningstillgångar 29 0 13 16 0 0 0 0 0 0
Tillgångar 548 492 417 420 392 387 317 167 167 200
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 324 326 250 249 250 250 250 100 100 100
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 67 67 67 67 67 67 67 67 67 100
Kortfristiga skulder 157 100 100 104 75 70 0 0 0 0
Skulder och eget kapital 548 492 417 420 392 387 317 167 167 200
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 220 225 148 148 150 150 150 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 59,12% 66,26% 59,95% 59,29% 63,78% 64,60% 78,86% 59,88% 59,88% 50,00%
Kassalikviditet 18,47% 0,00% 13,00% 15,38% 0,00% 0,00% -% -% -% -%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...