Visa allt om Goliat M-L Carlsson Aktiebolag
Visa allt om Goliat M-L Carlsson Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 91 0 0 0 0 0 0 5 4 33
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 74 -4 -5 -9 -14 -8 -15 -12 -27 -49
Resultat efter finansnetto 71 -3 -5 -9 -14 -8 -15 -6 -26 -49
Årets resultat 71 -3 -5 -9 -14 -8 -15 -6 -26 -49
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 2 6 9 13 17 20
Omsättningstillgångar 210 113 117 116 123 130 136 149 152 212
Tillgångar 210 113 117 116 125 135 146 162 169 233
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 139 68 46 51 51 50 53 68 74 101
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 71 46 71 65 75 85 93 94 95 133
Skulder och eget kapital 210 113 117 116 125 135 146 162 169 233
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 91 0 0 0 0 0 0 5 4 33
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 74 -4 -5 -7 -10 -4 -11 -8 -23 -45
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -100,00% 25,00% -87,88% -%
Du Pont-modellen 35,24% -% -% -% -% -% -% -3,70% -15,38% -21,03%
Vinstmarginal 81,32% -% -% -% -% -% -% -120,00% -650,00% -148,48%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 152,75% -% -% -% -% -% -% 1 100,00% 1 425,00% 239,39%
Soliditet 66,19% 60,18% 39,32% 43,97% 40,80% 37,04% 36,30% 41,98% 43,79% 43,35%
Kassalikviditet 295,77% 245,65% 164,79% 178,46% 164,00% 152,94% 146,24% 158,51% 160,00% 159,40%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...