Visa allt om Freddes Aktier AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 219 230 724 994 3 191 0 4 0 266 272
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -283 -393 170 491 1 857 -15 -295 -16 249 -217
Resultat efter finansnetto -460 -655 208 492 1 875 73 -220 114 288 -184
Årets resultat -460 -655 208 492 1 875 73 -220 114 288 -184
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 738 1 627 1 900 1 630 1 243 0 0 0 0 242
Omsättningstillgångar 929 500 881 1 464 1 940 1 647 1 647 1 920 1 928 1 962
Tillgångar 1 666 2 126 2 781 3 094 3 183 1 647 1 647 1 920 1 928 2 204
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 626 2 086 2 741 2 883 2 391 516 443 783 761 561
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 178 763 959 1 072 1 030 1 010 944
Kortfristiga skulder 40 40 40 32 29 172 132 107 158 698
Skulder och eget kapital 1 666 2 126 2 781 3 094 3 183 1 647 1 647 1 920 1 928 2 204
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 100 0 0 0 0 0 0 120 92 89
Omsättning 219 230 724 994 3 191 0 4 0 266 272
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -283 -393 170 491 1 857 -15 -295 -16 249 -217
Nettoomsättningförändring -4,78% -68,23% -27,16% -68,85% -% -100,00% -% -100,00% -2,21% -%
Du Pont-modellen -4,74% -17,92% 7,48% 16,58% 59,03% -% -12,93% -% 16,29% -6,99%
Vinstmarginal -36,07% -165,65% 28,73% 51,61% 58,88% -% -5 325,00% -% 118,05% -56,62%
Bruttovinstmarginal -116,89% -151,30% 27,76% 54,33% 59,10% -% -7 000,00% -% 100,00% -74,63%
Rörelsekapital/omsättning 405,94% 200,00% 116,16% 144,06% 59,89% -% 37 875,00% -% 665,41% 464,71%
Soliditet 97,60% 98,12% 98,56% 93,18% 75,12% 31,33% 26,90% 40,78% 39,47% 25,45%
Kassalikviditet 305,00% 190,00% 207,50% 840,62% 1 358,62% 0,00% 0,00% 0,00% 5,06% 8,17%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...