Visa allt om Närsjö Åkeri AB
Visa allt om Närsjö Åkeri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 954 2 060 1 830 1 911 2 203 1 804 1 656 1 878 2 142 1 773
Övrig omsättning - 30 - 41 - 1 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 481 583 320 572 650 317 -184 -7 238 -103
Resultat efter finansnetto 543 619 525 630 595 294 -201 -54 199 -170
Årets resultat 447 482 420 369 304 241 -106 27 267 0
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 251 316 26 26 26 26 120 691 1 261 1 879
Omsättningstillgångar 2 771 2 646 2 498 2 323 1 961 1 629 1 525 1 602 1 613 1 106
Tillgångar 3 022 2 962 2 524 2 349 1 987 1 655 1 645 2 292 2 874 2 985
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 365 2 238 1 956 1 687 1 468 1 264 1 074 1 240 1 313 1 171
Obeskattade reserver 264 295 295 295 149 0 0 95 186 358
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 84 0 0 0 68 232 450 744 1 038
Kortfristiga skulder 394 346 273 368 370 323 340 507 631 418
Skulder och eget kapital 3 022 2 962 2 524 2 349 1 987 1 655 1 645 2 292 2 874 2 985
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 300 300 300 300 270
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 300 300 300 300 300 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 98 97 97 96 95 95 98 98 96 78
Utdelning till aktieägare 160 320 200 150 150 100 50 60 100 125
Omsättning 1 954 2 090 1 830 1 952 2 203 1 805 1 656 1 878 2 142 1 773
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 954 2 060 1 830 1 911 2 203 1 804 1 656 1 878 2 142 1 773
Personalkostnader per anställd (tkr) 413 408 408 407 405 404 411 406 406 362
Rörelseresultat, EBITDA 546 618 320 572 650 412 387 564 860 548
Nettoomsättningförändring -5,15% 12,57% -4,24% -13,25% 22,12% 8,94% -11,82% -12,32% 20,81% -%
Du Pont-modellen 18,13% 21,07% 21,63% 26,82% 34,73% 20,00% -11,19% -0,09% 9,67% -3,05%
Vinstmarginal 28,05% 30,29% 29,84% 32,97% 31,32% 18,35% -11,11% -0,11% 12,98% -5,13%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 121,65% 111,65% 121,58% 102,30% 72,22% 72,39% 71,56% 58,31% 45,85% 38,80%
Soliditet 85,07% 83,33% 86,61% 81,07% 79,41% 76,37% 65,29% 57,09% 50,35% 47,86%
Kassalikviditet 703,30% 764,74% 915,02% 631,25% 530,00% 504,33% 448,53% 315,98% 255,63% 264,59%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...