Visa allt om EAC Patent AB
Visa allt om EAC Patent AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 330 0 65
Övrig omsättning - 81 - - - - 19 - 2 1
Rörelseresultat (EBIT) -10 81 -12 -7 -380 -56 -295 -60 -5 -37
Resultat efter finansnetto -10 81 -12 -7 -381 -56 -296 -59 -4 -36
Årets resultat -10 81 -12 -7 -381 -56 -296 -59 -4 131
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 300 300 300 300 300 915 748 218 0 0
Omsättningstillgångar 68 68 69 70 70 86 393 502 268 791
Tillgångar 368 368 369 370 370 1 001 1 140 720 268 791
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 223 232 151 163 170 551 -246 51 109 114
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 72 72 0 0 0 500
Kortfristiga skulder 145 136 218 207 128 378 1 386 670 159 177
Skulder och eget kapital 368 368 369 370 370 1 001 1 140 720 268 791
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 81 0 0 0 0 19 330 2 66
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -10 81 -12 -7 -17 -56 -295 -60 -5 -37
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -100,00% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -8,33% -% -4,55%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -18,18% -% -55,38%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -2,73% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -50,91% -% 944,62%
Soliditet 60,60% 63,04% 40,92% 44,05% 45,95% 55,04% -21,58% 7,08% 40,67% 14,41%
Kassalikviditet 46,90% 50,00% 31,65% 33,82% 54,69% 22,75% 28,35% 74,93% 168,55% 446,89%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...