Visa allt om Gunnar & Arne Erikssons Fastighets AB
Visa allt om Gunnar & Arne Erikssons Fastighets AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 740 1 773 1 740 1 745 1 740 1 322 1 320 1 317 1 320 1 255
Övrig omsättning 182 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 22 26 167 265 408 28 51 104 238 -157
Resultat efter finansnetto -22 -31 91 171 278 -48 2 -32 54 -278
Årets resultat 2 24 66 130 138 2 40 34 64 126
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 964 4 451 4 242 4 641 4 681 5 041 4 608 4 804 5 155 5 089
Omsättningstillgångar 331 207 750 596 885 302 213 329 464 1 199
Tillgångar 4 294 4 658 4 993 5 238 5 566 5 343 4 821 5 133 5 619 6 288
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 977 1 975 1 951 1 885 1 755 1 617 1 616 1 594 1 560 1 496
Obeskattade reserver 180 205 267 261 268 177 228 281 361 396
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 420 1 730 2 040 2 350 2 634 3 151 2 240 2 550 2 860 2 450
Kortfristiga skulder 717 748 734 741 910 399 737 709 838 1 946
Skulder och eget kapital 4 294 4 658 4 993 5 238 5 566 5 343 4 821 5 133 5 619 6 288
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0
Omsättning 1 922 1 773 1 740 1 745 1 740 1 322 1 320 1 317 1 320 1 255
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 699 599 751 845 876 403 497 500 602 158
Nettoomsättningförändring -1,86% 1,90% -0,29% 0,29% 31,62% 0,15% 0,23% -0,23% 5,18% -%
Du Pont-modellen 0,51% 0,56% 3,34% 5,06% 7,33% 0,52% 1,08% 2,05% 4,34% -2,43%
Vinstmarginal 1,26% 1,47% 9,60% 15,19% 23,45% 2,12% 3,94% 7,97% 18,48% -12,19%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -22,18% -30,51% 0,92% -8,31% -1,44% -7,34% -39,70% -28,85% -28,33% -59,52%
Soliditet 49,31% 45,83% 43,25% 39,66% 35,08% 32,71% 37,01% 35,00% 32,39% 28,33%
Kassalikviditet 46,16% 27,67% 102,18% 80,43% 97,25% 75,69% 28,90% 46,40% 55,37% 61,61%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...