Visa allt om Hols Företagscenter AB
Visa allt om Hols Företagscenter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 235 255 268 273 276 270 524 1 064 1 148 1 306
Övrig omsättning - - - - - 10 - - - 9
Rörelseresultat (EBIT) 76 122 129 134 95 103 -33 122 -60 44
Resultat efter finansnetto 71 110 115 114 75 90 -70 49 -116 -2
Årets resultat 109 85 64 63 51 90 -70 49 -92 13
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 477 517 556 598 647 703 805 865 853 901
Omsättningstillgångar 165 404 392 326 439 346 298 532 488 671
Tillgångar 643 920 949 924 1 086 1 049 1 104 1 397 1 340 1 572
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 348 298 273 269 206 157 67 138 89 201
Obeskattade reserver 0 69 69 41 13 0 0 0 0 23
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 180 420 460 500 740 780 918 1 108 1 130 1 137
Kortfristiga skulder 115 133 147 114 128 112 119 152 122 211
Skulder och eget kapital 643 920 949 924 1 086 1 049 1 104 1 397 1 340 1 572
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Utdelning till aktieägare 215 60 60 60 0 2 0 0 0 20
Omsättning 235 255 268 273 276 280 524 1 064 1 148 1 315
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 - - - - 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 115 162 129 134 151 160 37 175 -12 102
Nettoomsättningförändring -7,84% -4,85% -1,83% -1,09% 2,22% -48,47% -50,75% -7,32% -12,10% -%
Du Pont-modellen 11,98% 13,37% 13,91% 15,04% 9,02% 9,82% -2,63% 8,80% -4,33% 2,93%
Vinstmarginal 32,77% 48,24% 49,25% 50,92% 35,51% 38,15% -5,53% 11,56% -5,05% 3,52%
Bruttovinstmarginal 99,15% 97,65% 95,90% 98,17% 97,46% 97,78% 46,56% 36,37% 27,79% 26,42%
Rörelsekapital/omsättning 21,28% 106,27% 91,42% 77,66% 112,68% 86,67% 34,16% 35,71% 31,88% 35,22%
Soliditet 54,12% 38,24% 34,13% 32,38% 19,85% 14,97% 6,07% 9,88% 6,64% 13,84%
Kassalikviditet 69,57% 237,59% 203,40% 196,49% 259,38% 209,82% 143,70% 281,58% 363,93% 291,94%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...