Visa allt om Pontera Svenska AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - 3 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 -2 -6 3 -5 -6 -6 -6 -5 -4
Resultat efter finansnetto -1 -2 -6 3 -5 -6 -6 -6 -5 -4
Årets resultat -1 -2 -6 2 -5 -6 -6 -6 -5 -4
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 25 26 29 35 36 41 47 53 59 64
Tillgångar 25 26 29 35 36 41 47 53 59 64
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 25 26 28 34 32 37 43 49 55 60
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 1 1 4 4 4 4 4 4
Skulder och eget kapital 25 26 29 35 36 41 47 53 59 64
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
2012-12
2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -1 -2 -6 3 -5 -6 -6 -6 -5 -4
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 100,00% 100,00% 96,55% 97,14% 88,89% 90,24% 91,49% 92,45% 93,22% 93,75%
Kassalikviditet -% -% 2 900,00% 3 500,00% 900,00% 1 025,00% 1 175,00% 1 325,00% 1 475,00% 1 600,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...