Visa allt om Advokatfirma Roslin Slawinski AB
Visa allt om Advokatfirma Roslin Slawinski AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - 4
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 0 0 -30 -30 -30 -73
Resultat efter finansnetto 0 0 0 0 -1 0 -30 -57 -33 -30
Årets resultat 0 0 0 0 -1 0 -30 -57 -33 -30
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 30 86 116
Omsättningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 1 2 100
Tillgångar 0 0 0 0 0 0 0 31 87 216
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -29 -29 -29 -29 -29 -28 -28 2 59 92
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 19 18 19 19 19 13 13 14 14 110
Kortfristiga skulder 10 10 10 10 10 15 15 15 15 15
Skulder och eget kapital 0 0 0 0 0 0 0 31 87 216
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 - 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0 0 0 - - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -43
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet -% -% -% -% -% -% -% 6,45% 67,82% 42,59%
Kassalikviditet 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,67% 13,33% 666,67%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...