Visa allt om Tony Vahlquist Fastighets AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 742 726 719 711 530 514 480 481 486 480
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 349 281 311 357 230 163 138 157 240 151
Resultat efter finansnetto 289 212 231 248 128 73 9 47 151 67
Årets resultat 177 123 140 161 81 43 26 26 86 37
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 488 2 621 2 534 2 597 2 267 1 995 2 058 2 117 2 212 2 227
Omsättningstillgångar 400 377 311 209 366 266 299 344 312 252
Tillgångar 2 888 2 998 2 846 2 805 2 633 2 261 2 357 2 461 2 524 2 479
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 587 560 587 447 286 233 190 263 237 251
Obeskattade reserver 315 254 201 150 115 85 70 89 79 49
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 764 1 944 1 959 1 691 1 980 1 720 1 801 1 882 1 964 2 045
Kortfristiga skulder 223 241 99 248 252 224 296 226 244 133
Skulder och eget kapital 2 888 2 998 2 846 2 805 2 633 2 261 2 357 2 461 2 524 2 479
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 150 150 150 100 0 0 100 100 0 0
Omsättning 742 726 719 711 530 514 480 481 486 480
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 482 414 400 474 339 263 233 258 327 232
Nettoomsättningförändring 2,20% 0,97% 1,13% 34,15% 3,11% 7,08% -0,21% -1,03% 1,25% -%
Du Pont-modellen 12,08% 9,37% 10,93% 12,73% 8,74% 7,21% 5,85% 6,38% 9,51% 6,09%
Vinstmarginal 47,04% 38,71% 43,25% 50,21% 43,40% 31,71% 28,75% 32,64% 49,38% 31,46%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 23,85% 18,73% 29,49% -5,49% 21,51% 8,17% 0,62% 24,53% 13,99% 24,79%
Soliditet 28,83% 25,29% 26,13% 19,88% 14,08% 13,08% 10,25% 13,29% 11,64% 11,55%
Kassalikviditet 179,37% 156,43% 314,14% 84,27% 145,24% 118,75% 101,01% 152,21% 127,87% 189,47%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...