Visa allt om Provistor AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 10 10 35 87 176 380 1 0 8 171
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 2 5 82 157 199 -1 -8 -8 93
Resultat efter finansnetto 1 1 5 82 157 200 -1 -8 -8 93
Årets resultat 1 1 2 81 157 200 -1 -8 -8 93
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 505 556 567 605 501 526 62 64 73 104
Tillgångar 550 556 567 605 501 526 62 64 73 104
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 500 499 498 535 454 296 59 60 68 75
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 49 57 68 69 47 229 4 4 5 29
Skulder och eget kapital 550 556 567 605 501 526 62 64 73 104
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 10 10 35 87 176 380 1 0 8 171
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 171
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 0
Rörelseresultat, EBITDA 2 2 5 82 157 199 -1 -8 -8 93
Nettoomsättningförändring 0,00% -71,43% -59,77% -50,57% -53,68% 37 900,00% -% -100,00% -95,32% -%
Du Pont-modellen 0,36% 0,36% 0,88% 13,55% 31,34% 37,83% -1,61% -% -10,96% 89,42%
Vinstmarginal 20,00% 20,00% 14,29% 94,25% 89,20% 52,37% -100,00% -% -100,00% 54,39%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 94,32% 53,42% 100,00% -% 37,50% 86,55%
Rörelsekapital/omsättning 4 560,00% 4 990,00% 1 425,71% 616,09% 257,95% 78,16% 5 800,00% -% 850,00% 43,86%
Soliditet 90,91% 89,75% 87,83% 88,43% 90,62% 56,27% 95,16% 93,75% 93,15% 72,12%
Kassalikviditet 1 030,61% 975,44% 833,82% 876,81% 1 065,96% 229,69% 1 550,00% 1 600,00% 1 460,00% 358,62%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...