Visa allt om Provistor AB
Visa allt om Provistor AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 10 10 35 87 176 380 1 0 8
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -2 2 2 5 82 157 199 -1 -8 -8
Resultat efter finansnetto -2 1 1 5 82 157 200 -1 -8 -8
Årets resultat -2 1 1 2 81 157 200 -1 -8 -8
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 505 505 556 567 605 501 526 62 64 73
Tillgångar 550 550 556 567 605 501 526 62 64 73
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 499 500 499 498 535 454 296 59 60 68
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 51 49 57 68 69 47 229 4 4 5
Skulder och eget kapital 550 550 556 567 605 501 526 62 64 73
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 10 10 35 87 176 380 1 0 8
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -2 2 2 5 82 157 199 -1 -8 -8
Nettoomsättningförändring -100,00% 0,00% -71,43% -59,77% -50,57% -53,68% 37 900,00% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% 0,36% 0,36% 0,88% 13,55% 31,34% 37,83% -1,61% -% -10,96%
Vinstmarginal -% 20,00% 20,00% 14,29% 94,25% 89,20% 52,37% -100,00% -% -100,00%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 94,32% 53,42% 100,00% -% 37,50%
Rörelsekapital/omsättning -% 4 560,00% 4 990,00% 1 425,71% 616,09% 257,95% 78,16% 5 800,00% -% 850,00%
Soliditet 90,73% 90,91% 89,75% 87,83% 88,43% 90,62% 56,27% 95,16% 93,75% 93,15%
Kassalikviditet 990,20% 1 030,61% 975,44% 833,82% 876,81% 1 065,96% 229,69% 1 550,00% 1 600,00% 1 460,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...