Visa allt om Travel Support Helpdesk Nordic AB
Visa allt om Travel Support Helpdesk Nordic AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 6 860 5 877 5 718 6 353 7 216 7 344 4 141 5 049 3 103 2 189
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 957 156 60 -236 370 317 -834 830 -36 161
Resultat efter finansnetto 953 158 62 -244 362 285 -846 841 -44 146
Årets resultat 429 77 162 -244 355 285 -640 472 -35 137
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 31 58 187 481 784 1 079 1 355 120 90 57
Omsättningstillgångar 2 944 1 997 1 802 1 536 2 033 2 220 1 687 1 659 925 747
Tillgångar 2 975 2 055 1 990 2 017 2 817 3 299 3 042 1 779 1 015 804
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 707 339 262 100 484 479 194 593 172 207
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 206 0 9
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 32 626 612 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 267 1 716 1 728 1 917 2 301 2 194 2 236 979 843 588
Skulder och eget kapital 2 975 2 055 1 990 2 017 2 817 3 299 3 042 1 779 1 015 804
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 435 563 616 528 450 397
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 054 3 016 2 828 3 250 2 766 2 856 2 165 2 026 1 497 798
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 111 1 206 1 123 1 268 1 261 1 354 989 890 665 429
Utdelning till aktieägare 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 860 5 877 5 718 6 353 7 216 7 344 4 141 5 049 3 103 2 189
Nyckeltal
Antal anställda 9 9 8 9 12 10 10 8 7 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 762 653 715 706 601 734 414 631 443 547
Personalkostnader per anställd (tkr) 465 472 498 507 378 478 378 435 376 407
Rörelseresultat, EBITDA 984 323 365 78 693 638 -658 862 -13 172
Nettoomsättningförändring 16,73% 2,78% -10,00% -11,96% -1,74% 77,35% -17,98% 62,71% 41,75% -%
Du Pont-modellen 32,20% 7,74% 3,17% -11,65% 13,31% 9,76% -27,22% 47,67% -3,55% 20,02%
Vinstmarginal 13,97% 2,71% 1,10% -3,70% 5,20% 4,38% -20,00% 16,80% -1,16% 7,35%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 9,87% 4,78% 1,29% -6,00% -3,71% 0,35% -13,26% 13,47% 2,64% 7,26%
Soliditet 23,76% 16,50% 13,17% 4,96% 17,18% 14,52% 6,38% 41,67% 16,95% 26,55%
Kassalikviditet 129,86% 116,38% 104,28% 80,13% 88,35% 101,19% 75,45% 169,46% 109,73% 127,04%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...