Visa allt om Affärsstrategi Jan Werne AB
Visa allt om Affärsstrategi Jan Werne AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 650 1 511 1 607 1 751 1 419 394 0 0 700 182
Övrig omsättning - - - - - - - - 43 10
Rörelseresultat (EBIT) 311 192 814 1 105 1 109 349 -9 -45 207 -1 103
Resultat efter finansnetto 358 292 870 1 137 1 094 346 -9 -45 185 -1 149
Årets resultat 188 171 479 611 825 346 -9 -45 185 -1 086
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 464 2 221 1 953 1 355 191 139 0 0 0 1 208
Omsättningstillgångar 145 247 832 907 1 165 338 77 86 713 549
Tillgångar 2 609 2 468 2 785 2 262 1 356 477 77 86 713 1 757
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 701 1 569 1 653 1 329 948 412 66 75 457 99
Obeskattade reserver 704 602 529 294 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 2 6 6 0 0 81 804
Kortfristiga skulder 204 297 603 637 402 58 11 11 175 853
Skulder och eget kapital 2 609 2 468 2 785 2 262 1 356 477 77 86 713 1 757
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06 2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 613 656 206 105 334 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 219 213 65 39 11 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 160 56 155 155 230 290 0 0 165 0
Omsättning 1 650 1 511 1 607 1 751 1 419 394 0 0 743 192
Nyckeltal
Antal anställda 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 825 1 511 1 607 1 751 1 419 - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 476 940 358 210 133 - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 311 192 814 1 105 1 109 349 -9 -45 267 -751
Nettoomsättningförändring 9,20% -5,97% -8,22% 23,40% 260,15% -% -% -100,00% 284,62% -%
Du Pont-modellen 13,76% 11,99% 31,35% 50,27% 82,23% 73,38% -% -% 29,03% -62,78%
Vinstmarginal 21,76% 19,59% 54,32% 64,93% 78,58% 88,83% -% -% 29,57% -606,04%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% 100,00% -23,08%
Rörelsekapital/omsättning -3,58% -3,31% 14,25% 15,42% 53,77% 71,07% -% -% 76,86% -167,03%
Soliditet 86,24% 82,60% 74,17% 68,33% 69,91% 86,37% 85,71% 87,21% 64,10% 5,63%
Kassalikviditet 71,08% 83,16% 137,98% 142,39% 289,80% 582,76% 700,00% 781,82% 407,43% 64,36%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...