Visa allt om Persiennkonkurens Perko-Z Aktiebolag
Visa allt om Persiennkonkurens Perko-Z Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 455 349 470 663 906 1 046 1 010 1 382 1 599 1 215
Övrig omsättning - 4 - - 2 7 - 3 2 -
Rörelseresultat (EBIT) 64 -24 37 -21 40 -20 -93 -50 51 87
Resultat efter finansnetto 43 -45 17 -47 14 -39 -110 -67 40 77
Årets resultat 43 -45 17 -47 14 -39 -110 -67 40 77
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 9 11 0 4 13 25 39 45
Omsättningstillgångar 151 77 52 118 140 117 232 313 415 186
Tillgångar 151 77 61 129 140 121 245 339 454 232
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -116 -159 -114 -131 -84 -98 -59 51 118 78
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 267 236 176 260 224 219 304 288 336 153
Skulder och eget kapital 151 77 61 129 140 121 245 339 454 232
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 22 0 0 15 31 88 96 47
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 93 65 - 0 28 124 188 248 149 48
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 33 25 17 12 15 30 34 76 61 28
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 455 353 470 663 908 1 053 1 010 1 385 1 601 1 215
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 - 1 2 2 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 455 349 470 - 906 523 505 461 800 608
Personalkostnader per anställd (tkr) 126 89 40 - 43 85 127 137 153 62
Rörelseresultat, EBITDA 64 -24 40 -19 40 -12 -81 -36 65 106
Nettoomsättningförändring 30,37% -25,74% -29,11% -26,82% -13,38% 3,56% -26,92% -13,57% 31,60% -%
Du Pont-modellen 42,38% -31,17% 60,66% -16,28% 28,57% -16,53% -37,96% -14,45% 11,23% 37,93%
Vinstmarginal 14,07% -6,88% 7,87% -3,17% 4,42% -1,91% -9,21% -3,55% 3,19% 7,24%
Bruttovinstmarginal 65,27% 43,55% 55,96% 38,91% 37,64% 44,65% 46,83% 53,18% 47,09% 44,77%
Rörelsekapital/omsättning -25,49% -45,56% -26,38% -21,42% -9,27% -9,75% -7,13% 1,81% 4,94% 2,72%
Soliditet -76,82% -206,49% -186,89% -101,55% -60,00% -80,99% -24,08% 15,04% 25,99% 33,62%
Kassalikviditet 46,07% 12,29% 4,55% 25,00% 30,80% 20,09% 45,72% 67,01% 75,89% 69,93%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...