Visa allt om U2 LI Holding AB
Visa allt om U2 LI Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - 79 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -173 -207 -295 -312 -451 -393 -21 -15 -11 -1
Resultat efter finansnetto -119 14 -231 -234 -323 -831 143 185 -1 778
Årets resultat -119 14 -231 -234 -323 -579 106 153 -14 778
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 37 37 37 37 70 143 100 100 100 100
Omsättningstillgångar 1 572 1 706 1 699 1 921 2 141 2 388 2 894 2 721 2 522 2 513
Tillgångar 1 609 1 743 1 736 1 958 2 211 2 531 2 994 2 821 2 622 2 613
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 457 1 575 1 562 1 793 2 027 2 350 2 482 2 504 2 351 2 457
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 153 167 174 166 185 181 512 317 271 157
Skulder och eget kapital 1 609 1 743 1 736 1 958 2 211 2 531 2 994 2 821 2 622 2 613
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-06
Löner till styrelse & VD - - 60 - 0 0 - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 60 0 60 60 50 - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 46 48 49 51 42 - 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 127 0 0
Omsättning 0 79 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 - 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 121 148 146 148 161 138 - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -173 -207 -295 -279 -378 -320 -21 -15 -11 -1
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 90,55% 90,36% 89,98% 91,57% 91,68% 92,85% 82,90% 88,76% 89,66% 94,03%
Kassalikviditet 1 027,45% 1 021,56% 976,44% 1 157,23% 1 157,30% 1 319,34% 565,23% 858,36% 930,63% 1 600,64%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...