Visa allt om Kombinera Information i Uppsala AB
Visa allt om Kombinera Information i Uppsala AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 374 553 719 615 963 777 926 1 078 1 019 1 055
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -10 5 11 -160 113 4 38 88 -6 5
Resultat efter finansnetto -11 3 1 -163 111 0 34 66 -8 4
Årets resultat -11 3 1 -119 62 1 21 51 -14 3
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 2 7 11 19 18 12 24 38 55
Omsättningstillgångar 215 238 277 297 546 399 436 459 406 384
Tillgångar 229 240 284 308 565 418 448 483 444 439
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 112 122 119 118 237 175 174 154 103 117
Obeskattade reserver 0 0 0 0 44 23 23 17 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 117 118 165 190 284 218 250 313 342 322
Skulder och eget kapital 229 240 284 308 565 418 448 483 444 439
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 295 291 364 386 425
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 100 185 300 329 312 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 47 91 117 202 200 190 182 189 186 188
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 374 553 719 615 963 777 926 1 078 1 019 1 055
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 374 553 360 308 482 389 463 539 510 528
Personalkostnader per anställd (tkr) 147 276 209 266 257 243 237 277 287 307
Rörelseresultat, EBITDA -1 9 15 -153 120 12 49 102 11 24
Nettoomsättningförändring -32,37% -23,09% 16,91% -36,14% 23,94% -16,09% -14,10% 5,79% -3,41% -%
Du Pont-modellen -4,37% 2,08% 3,87% -51,95% 20,00% 0,96% 8,48% 18,22% -1,35% 1,14%
Vinstmarginal -2,67% 0,90% 1,53% -26,02% 11,73% 0,51% 4,10% 8,16% -0,59% 0,47%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 26,20% 21,70% 15,58% 17,40% 27,21% 23,29% 20,09% 13,54% 6,28% 5,88%
Soliditet 48,91% 50,83% 41,90% 38,31% 47,69% 45,92% 42,62% 34,42% 23,20% 26,65%
Kassalikviditet 183,76% 201,69% 167,88% 156,32% 192,25% 183,03% 174,40% 146,65% 118,71% 119,25%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...