Visa allt om Profactor Consulting AB
Visa allt om Profactor Consulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 431 2 292 2 326 2 277 2 870 2 576 2 474 4 045 3 948 2 811
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 284 308 171 192 585 348 639 703 816 495
Resultat efter finansnetto 299 311 252 216 560 478 798 734 750 807
Årets resultat 187 194 158 110 393 378 620 521 508 666
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 206 1 252 1 477 2 014 1 308 1 909 2 214 1 614 1 324 1 619
Omsättningstillgångar 899 1 131 1 328 761 1 799 1 030 767 1 555 2 004 1 081
Tillgångar 2 105 2 383 2 805 2 775 3 108 2 939 2 981 3 168 3 328 2 701
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 471 1 794 2 159 2 289 2 519 2 447 2 339 2 219 2 108 1 600
Obeskattade reserver 200 150 100 59 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 44 88 0 101
Kortfristiga skulder 433 439 545 427 587 492 598 861 1 220 1 000
Skulder och eget kapital 2 105 2 383 2 805 2 775 3 108 2 939 2 981 3 168 3 328 2 701
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 061 994 1 104 1 046 1 287 1 201 869 1 879 1 524 1 188
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 507 452 486 471 550 513 423 805 652 481
Utdelning till aktieägare 610 510 560 287 340 320 270 500 410 0
Omsättning 2 431 2 292 2 326 2 277 2 870 2 576 2 474 4 045 3 948 2 811
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 216 1 146 1 163 1 139 1 435 1 288 1 237 2 023 1 974 1 406
Personalkostnader per anställd (tkr) 830 763 849 803 959 906 688 1 385 1 219 864
Rörelseresultat, EBITDA 287 311 174 201 594 358 664 731 840 527
Nettoomsättningförändring 6,06% -1,46% 2,15% -20,66% 11,41% 4,12% -38,84% 2,46% 40,45% -%
Du Pont-modellen 14,20% 13,43% 9,02% 7,82% 19,40% 16,50% 27,17% 24,87% 24,82% 37,10%
Vinstmarginal 12,30% 13,96% 10,88% 9,53% 21,01% 18,83% 32,74% 19,48% 20,92% 35,65%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 19,17% 30,19% 33,66% 14,67% 42,23% 20,89% 6,83% 17,16% 19,86% 2,88%
Soliditet 77,29% 80,19% 79,75% 84,05% 81,05% 83,26% 78,46% 70,04% 63,34% 59,24%
Kassalikviditet 207,62% 257,63% 243,67% 178,22% 306,47% 209,35% 128,26% 180,60% 164,26% 108,10%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...