Visa allt om Guldbutiken i Eskilstuna Aktiebolag
Visa allt om Guldbutiken i Eskilstuna Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 5 664 5 382 4 639 4 868 4 711 5 068 5 904 4 374 4 139 3 942
Övrig omsättning 1 1 366 1 132 2 5 5 16 310 156
Rörelseresultat (EBIT) 87 407 392 217 176 310 245 106 246 177
Resultat efter finansnetto 56 372 376 164 97 229 178 30 178 120
Årets resultat 43 289 326 144 92 184 151 24 115 63
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 7 15 37 31 26 0 3
Omsättningstillgångar 3 482 3 368 2 954 3 681 4 501 3 865 4 356 3 947 3 292 2 874
Tillgångar 3 482 3 368 2 954 3 688 4 516 3 902 4 387 3 973 3 292 2 877
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 790 1 747 1 458 1 132 988 896 727 576 552 436
Obeskattade reserver 0 0 0 44 77 106 128 157 164 148
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 419 378 152 1 025 1 318 1 167 1 581 851 1 007 856
Kortfristiga skulder 1 273 1 242 1 344 1 487 2 133 1 733 1 951 2 389 1 569 1 437
Skulder och eget kapital 3 482 3 368 2 954 3 688 4 516 3 902 4 387 3 973 3 292 2 877
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - - 254 254 288 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 253 1 257 1 103 1 089 1 297 1 015 906 833 1 044 898
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 409 316 333 434 546 531 474 421 489 458
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 665 5 383 5 005 6 000 4 713 5 073 5 909 4 390 4 449 4 098
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 416 1 346 1 160 1 217 1 178 1 267 1 476 1 458 1 380 1 314
Personalkostnader per anställd (tkr) 426 401 371 384 467 451 416 520 518 474
Rörelseresultat, EBITDA 87 407 399 224 183 317 252 106 249 177
Nettoomsättningförändring 5,24% 16,02% -4,70% 3,33% -7,04% -14,16% 34,98% 5,68% 5,00% -%
Du Pont-modellen 2,50% 12,08% 13,27% 5,88% 3,92% 8,02% 5,61% 2,67% 7,47% 6,15%
Vinstmarginal 1,54% 7,56% 8,45% 4,46% 3,76% 6,18% 4,17% 2,42% 5,94% 4,49%
Bruttovinstmarginal 44,56% 50,00% 38,41% 50,00% 56,91% 54,72% 45,78% 53,84% 50,64% 52,66%
Rörelsekapital/omsättning 39,00% 39,50% 34,71% 45,07% 50,27% 42,07% 40,74% 35,62% 41,63% 36,45%
Soliditet 51,41% 51,87% 49,36% 31,57% 23,13% 24,96% 18,72% 17,34% 20,35% 18,86%
Kassalikviditet 58,92% 37,12% 2,83% 77,74% 40,13% 3,40% 35,67% 5,94% 8,60% 7,72%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...