Visa allt om Guldbutiken i Eskilstuna Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 5 382 4 639 4 868 4 711 5 068 5 904 4 374 4 139 3 942 3 570
Övrig omsättning 1 366 1 132 2 5 5 16 310 156 56
Rörelseresultat (EBIT) 407 392 217 176 310 245 106 246 177 153
Resultat efter finansnetto 372 376 164 97 229 178 30 178 120 101
Årets resultat 289 326 144 92 184 151 24 115 63 59
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 7 15 37 31 26 0 3 2
Omsättningstillgångar 3 368 2 954 3 681 4 501 3 865 4 356 3 947 3 292 2 874 2 773
Tillgångar 3 368 2 954 3 688 4 516 3 902 4 387 3 973 3 292 2 877 2 775
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 747 1 458 1 132 988 896 727 576 552 436 373
Obeskattade reserver 0 0 44 77 106 128 157 164 148 120
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 378 152 1 025 1 318 1 167 1 581 851 1 007 856 813
Kortfristiga skulder 1 242 1 344 1 487 2 133 1 733 1 951 2 389 1 569 1 437 1 468
Skulder och eget kapital 3 368 2 954 3 688 4 516 3 902 4 387 3 973 3 292 2 877 2 775
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - - - 254 254 288 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 257 1 103 1 089 1 297 1 015 906 833 1 044 898 804
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 316 333 434 546 531 474 421 489 458 395
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 383 5 005 6 000 4 713 5 073 5 909 4 390 4 449 4 098 3 626
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 346 1 160 1 217 1 178 1 267 1 476 1 458 1 380 1 314 1 190
Personalkostnader per anställd (tkr) 401 371 384 467 451 416 520 518 474 402
Rörelseresultat, EBITDA 407 399 224 183 317 252 106 249 177 157
Nettoomsättningförändring 16,02% -4,70% 3,33% -7,04% -14,16% 34,98% 5,68% 5,00% 10,42% -%
Du Pont-modellen 12,08% 13,27% 5,88% 3,92% 8,02% 5,61% 2,67% 7,47% 6,15% 5,51%
Vinstmarginal 7,56% 8,45% 4,46% 3,76% 6,18% 4,17% 2,42% 5,94% 4,49% 4,29%
Bruttovinstmarginal 50,00% 38,41% 50,00% 56,91% 54,72% 45,78% 53,84% 50,64% 52,66% 54,34%
Rörelsekapital/omsättning 39,50% 34,71% 45,07% 50,27% 42,07% 40,74% 35,62% 41,63% 36,45% 36,55%
Soliditet 51,87% 49,36% 31,57% 23,13% 24,96% 18,72% 17,34% 20,35% 18,86% 16,55%
Kassalikviditet 37,12% 2,83% 77,74% 40,13% 3,40% 35,67% 5,94% 8,60% 7,72% 5,99%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...