allabolag.se - Gratis företagsinformation på Internet
VAD SÖKER DU?  
 
ANGE BOLAG, PERSONNAMN, BRANSCH ELLER FRITT SÖKORD    
1px
VAR?  
DU KAN KOMBINERA GATUADRESS, POSTNR, ORT, RIKTNR
1px1px

J & E Bjurström Trävaru AB

ORG.NR: 556565-7003
BOLAGSFORM: Aktiebolag
1px 1px 1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Nettoomsättning (TKR) 0 0 0  
  Övrig omsättning (TKR) 0 0 0  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) -77 -23 0  
  Resultat efter finansnetto (TKR) -68 80 163 4 000  
  Årets resultat (TKR) -111 80 120 4 000  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 65 000 65 000 1 700  
  Omsättningstillgångar (TKR) 3 673 19 084 6 221  
  Tillgångar (TKR) 68 673 84 084 7 921  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 68 630 84 041 7 921  
  Obeskattade reserver (TKR) 0 0 0  
  Avsättningar (TKR) 0 0 0  
  Långfristiga skulder (TKR) 0 0 0  
  Kortfristiga skulder (TKR) 43 43 0  
  Skulder och eget kapital (TKR) 68 673 84 084 7 921  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Löner till styrelse & VD 0 0 0  
  Varav tantiem till styrelse & VD           0 0  
  Löner till övriga anställda 0 0 0  
  Varav resultatlön till övriga anställda           0 0  
  Sociala kostnader 0 0 0  
  Utdelning till aktieägare 2 100 15 300 4 000  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-122014-122013-12 
  Antal anställda 0 0 0  
  Nettoomsättning per anställd (TKR)                                
  Personalkostnader per anställd (TKR)                                
  Nettoomsättningförändring                                
  Vinstmarginal                                
  Bruttovinstmarginal                                
  Soliditet 99,94 % 99,95 % 100,00 %  
  Kassalikviditet 8 541,86 % 44 381,40 %            
 
 
 

Koncernredovisning

 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2013-122012-122011-12 
  Nettoomsättning (TKR) 131 542 134 820 122 177  
  Övrig omsättning (TKR)                                
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) 11 157 11 842 12 128  
  Resultat efter finansnetto (TKR) 10 893 11 635 11 953  
  Årets resultat (TKR) 8 100 8 300 8 483  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2013-122012-122011-12 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 14 461 15 114 14 626  
  Omsättningstillgångar (TKR) 61 845 55 761 49 898  
  Tillgångar (TKR) 76 306 70 874 64 524  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 52 978 48 548 42 247  
  Minoritetsintressen (TKR) 2 495 2 171 1 972  
  Avsättningar (TKR) 1 173 2 018 1 336  
  Långfristiga skulder (TKR) 0 2 667 3 067  
  Kortfristiga skulder (TKR) 19 661 15 471 15 901  
  Skulder och eget kapital (TKR) 76 306 70 874 64 524  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2013-122012-122011-12 
  Löner till styrelse & VD           2 293 2 025  
  Varav tantiem till styrelse & VD                                
  Löner till övriga anställda 11 700 8 730 7 752  
  Varav resultatlön till övriga anställda 0                      
  Sociala kostnader 4 648 4 235 3 750  
  Utdelning till aktieägare 0 0 0  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2013-122012-122011-12 
  Antal anställda 30 32 30  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 4 385 4 213 4 073  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 552 480 454  
  Nettoomsättningförändring -2,43 % 10,35 % 6,79 %  
  Vinstmarginal 8,55 % 8,88 % 10,02 %  
  Bruttovinstmarginal 27,73 % 27,28 % 27,48 %  
  Soliditet 69,43 % 68,50 % 65,47 %  
  Kassalikviditet 207,23 % 224,08 % 188,64 %  
1px
 Läs årsredovisningen för detaljer i bokslutet och mer information. 
1px
1px
1px
  Skriv ut
Uppdateras varje dag, senast ändrad 29 juni 2016


1px
1px
© allabolag.se    |   Om allabolag.se    |   Användarvillkor    |   Cookies    |   Ingår i UC koncernen         
X