Visa allt om J & E Bjurström Trävaru AB
Visa allt om J & E Bjurström Trävaru AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -77 -23 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -68 80 163 4 000 4 000 3 000 2 000 3 000 2 000 2 000 596
Årets resultat -111 80 120 4 000 4 000 3 000 2 000 3 000 2 000 2 000 600
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 65 000 65 000 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700
Omsättningstillgångar 3 673 19 084 6 221 6 221 4 221 2 221 2 221 1 221 421 7
Tillgångar 68 673 84 084 7 921 7 921 5 921 3 921 3 921 2 921 2 121 1 707
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 68 630 84 041 7 921 7 921 5 921 3 921 3 921 2 921 2 121 1 271
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200
Kortfristiga skulder 43 43 0 0 0 0 0 0 0 236
Skulder och eget kapital 68 673 84 084 7 921 7 921 5 921 3 921 3 921 2 921 2 121 1 707
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 - - - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 - - - 0 - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 2 100 15 300 4 000 4 000 2 000 1 000 2 000 2 000 1 200 600
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -77 -23 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 99,94% 99,95% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 74,46%
Kassalikviditet 8 541,86% 44 381,40% -% -% -% -% -% -% -% 2,97%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...