Visa allt om Salix i Luleå AB
Visa allt om Salix i Luleå AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 346 416 234 330 326 386 749 471 831 1 996
Övrig omsättning - - - - - - - - 158 -
Rörelseresultat (EBIT) -22 119 -29 73 -133 9 45 -121 -17 -34
Resultat efter finansnetto -23 119 -31 72 -134 8 44 -123 -92 -35
Årets resultat -23 97 -31 72 -134 8 44 -123 -11 -7
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 2 2 2 2 112 2 2 2 149
Omsättningstillgångar 329 350 277 313 251 271 390 341 518 421
Tillgångar 331 352 279 315 253 383 392 343 520 570
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 298 320 223 253 181 316 320 276 398 409
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 20 20 37 37 50 50 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 14 12 19 24 21 18 72 67 121 76
Skulder och eget kapital 331 352 279 315 253 383 392 343 520 570
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 12 30 320 180 382 542
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 0 - - - 0
Löner till övriga anställda 30 21 21 28 20 9 31 35 9 201
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 0 - - - 0
Sociala kostnader 20 0 27 28 32 37 132 97 139 290
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 346 416 234 330 326 386 749 471 989 1 996
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 1 1 1 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 749 471 831 665
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 508 343 566 352
Rörelseresultat, EBITDA -22 119 -29 73 -133 9 45 -121 -17 32
Nettoomsättningförändring -16,83% 77,78% -29,09% 1,23% -15,54% -48,46% 59,02% -43,32% -58,37% -%
Du Pont-modellen -6,65% 33,81% -10,39% 23,17% -52,57% 2,35% 11,48% -35,28% -17,50% -5,79%
Vinstmarginal -6,36% 28,61% -12,39% 22,12% -40,80% 2,33% 6,01% -25,69% -10,95% -1,65%
Bruttovinstmarginal 58,38% 75,48% 70,51% 68,48% 71,47% 78,50% 88,52% 83,86% 84,24% 83,32%
Rörelsekapital/omsättning 91,04% 81,25% 110,26% 87,58% 70,55% 65,54% 42,46% 58,17% 47,77% 17,28%
Soliditet 90,03% 90,91% 79,93% 80,32% 71,54% 82,51% 81,63% 80,47% 76,54% 82,49%
Kassalikviditet 2 350,00% 2 916,67% 1 457,89% 1 304,17% 1 195,24% 1 505,56% 541,67% 508,96% 428,10% 553,95%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...