Visa allt om Patron Åsa L Aktiebolag
Visa allt om Patron Åsa L Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 872 1 749 49 13 154 8 30 140 63 13
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 110 80 14 -2 9 -7 28 14 -61 -273
Resultat efter finansnetto 110 80 14 -2 9 -7 28 14 -64 -80
Årets resultat 65 47 8 0 5 3 15 7 -53 -21
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 175 0 0 50 50 50 50 0 0 93
Omsättningstillgångar 1 152 819 367 300 391 227 227 296 248 239
Tillgångar 1 327 819 367 350 441 278 277 296 248 332
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 501 436 264 256 256 251 248 233 226 279
Obeskattade reserver 51 24 4 0 2 0 10 3 0 11
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 775 359 99 94 183 27 18 60 22 42
Skulder och eget kapital 1 327 819 367 350 441 278 277 296 248 332
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Omsättning 1 872 1 749 49 13 154 8 30 140 63 13
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0 0 0 - 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 110 80 14 -2 9 -7 28 14 -61 -251
Nettoomsättningförändring 7,03% 3 469,39% 276,92% -91,56% 1 825,00% -73,33% -78,57% 122,22% 384,62% -%
Du Pont-modellen 8,29% 9,77% 3,81% -0,57% 2,04% -2,52% 10,11% 4,73% -24,60% -23,19%
Vinstmarginal 5,88% 4,57% 28,57% -15,38% 5,84% -87,50% 93,33% 10,00% -96,83% -592,31%
Bruttovinstmarginal 6,68% 4,92% 38,78% 100,00% 12,34% 100,00% 100,00% 14,29% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 20,14% 26,30% 546,94% 1 584,62% 135,06% 2 500,00% 696,67% 168,57% 358,73% 1 515,38%
Soliditet 40,75% 55,52% 72,78% 73,14% 58,38% 90,29% 92,19% 79,45% 91,13% 86,42%
Kassalikviditet 148,65% 179,39% 320,20% 319,15% 213,66% 840,74% 1 261,11% 493,33% 1 127,27% 569,05%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...