Visa allt om Hotell Strandvillan i Orsa AB
Visa allt om Hotell Strandvillan i Orsa AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 032 1 689 1 741 1 956 2 148 2 523 2 717 2 707 2 316 1 299
Övrig omsättning 9 - - 18 1 - - 112 18 -
Rörelseresultat (EBIT) 208 170 349 -13 74 22 -56 54 75 -153
Resultat efter finansnetto 117 141 327 -28 49 1 -69 28 73 -147
Årets resultat 68 82 202 -29 43 1 6 30 37 -16
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 271 3 354 0 0 2 5 13 20 62 91
Omsättningstillgångar 325 239 736 951 934 909 1 018 1 165 1 254 1 106
Tillgångar 3 597 3 592 736 951 936 914 1 030 1 186 1 316 1 197
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 734 666 339 137 166 143 142 167 162 186
Obeskattade reserver 140 110 75 0 0 0 0 74 75 59
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 097 2 378 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 626 438 322 815 770 771 888 945 1 079 952
Skulder och eget kapital 3 597 3 592 736 951 936 914 1 030 1 186 1 316 1 197
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 325 460 465 437 290 306
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 386 210 283 0 0 0 0 130 216
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 149 125 151 172 208 210 196 191 212
Utdelning till aktieägare 245 0 0 0 0 0 0 0 25 0
Omsättning 2 041 1 689 1 741 1 974 2 149 2 523 2 717 2 819 2 334 1 299
Nyckeltal
Antal anställda - 2 1 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 845 1 741 978 1 074 1 262 1 359 1 354 1 158 650
Personalkostnader per anställd (tkr) - 272 325 226 269 379 374 362 348 407
Rörelseresultat, EBITDA 290 226 349 -11 77 30 -48 63 92 -128
Nettoomsättningförändring 20,31% -2,99% -10,99% -8,94% -14,86% -7,14% 0,37% 16,88% 78,29% -%
Du Pont-modellen 5,78% 5,57% 47,42% -1,26% 8,12% 2,84% -5,44% 4,81% 5,93% -12,20%
Vinstmarginal 10,24% 11,84% 20,05% -0,61% 3,54% 1,03% -2,06% 2,11% 3,37% -11,24%
Bruttovinstmarginal 90,06% 81,35% 60,54% 42,54% 100,00% 46,89% 41,70% 41,37% 52,12% 89,53%
Rörelsekapital/omsättning -14,81% -11,78% 23,78% 6,95% 7,64% 5,47% 4,78% 8,13% 7,56% 11,86%
Soliditet 23,44% 20,93% 54,01% 14,41% 17,74% 15,65% 13,79% 18,68% 16,41% 19,09%
Kassalikviditet 51,92% 54,57% 228,57% 116,69% 121,30% 117,90% 114,64% 123,28% 116,22% 116,18%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...