Visa allt om Hotell Strandvillan i Orsa AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 689 1 741 1 956 2 148 2 523 2 717 2 707 2 316 1 299 1 624
Övrig omsättning - - 18 1 - - 112 18 - -
Rörelseresultat (EBIT) 170 349 -13 74 22 -56 54 75 -153 393
Resultat efter finansnetto 141 327 -28 49 1 -69 28 73 -147 394
Årets resultat 82 202 -29 43 1 6 30 37 -16 198
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 354 0 0 2 5 13 20 62 91 90
Omsättningstillgångar 239 736 951 934 909 1 018 1 165 1 254 1 106 668
Tillgångar 3 592 736 951 936 914 1 030 1 186 1 316 1 197 758
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 666 339 137 166 143 142 167 162 186 327
Obeskattade reserver 110 75 0 0 0 0 74 75 59 190
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 378 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 438 322 815 770 771 888 945 1 079 952 241
Skulder och eget kapital 3 592 736 951 936 914 1 030 1 186 1 316 1 197 758
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 325 460 465 437 290 306 354
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 386 210 283 0 0 0 0 130 216 150
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 149 125 151 172 208 210 196 191 212 172
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 25 0 125
Omsättning 1 689 1 741 1 974 2 149 2 523 2 717 2 819 2 334 1 299 1 624
Nyckeltal
Antal anställda 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 845 1 741 978 1 074 1 262 1 359 1 354 1 158 650 812
Personalkostnader per anställd (tkr) 272 325 226 269 379 374 362 348 407 389
Rörelseresultat, EBITDA 226 349 -11 77 30 -48 63 92 -128 413
Nettoomsättningförändring -2,99% -10,99% -8,94% -14,86% -7,14% 0,37% 16,88% 78,29% -20,01% -%
Du Pont-modellen 5,57% 47,42% -1,26% 8,12% 2,84% -5,44% 4,81% 5,93% -12,20% 52,11%
Vinstmarginal 11,84% 20,05% -0,61% 3,54% 1,03% -2,06% 2,11% 3,37% -11,24% 24,32%
Bruttovinstmarginal 81,35% 60,54% 42,54% 100,00% 46,89% 41,70% 41,37% 52,12% 89,53% 99,38%
Rörelsekapital/omsättning -11,78% 23,78% 6,95% 7,64% 5,47% 4,78% 8,13% 7,56% 11,86% 26,29%
Soliditet 20,93% 54,01% 14,41% 17,74% 15,65% 13,79% 18,68% 16,41% 19,09% 61,19%
Kassalikviditet 54,57% 228,57% 116,69% 121,30% 117,90% 114,64% 123,28% 116,22% 116,18% 277,18%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...