Visa allt om JAMODA AB
Visa allt om JAMODA AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 963 1 079 1 584 588 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 277 843 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 771 -55 109 167 -1 -2 -4 -4 -6 0
Resultat efter finansnetto 771 -57 108 167 -1 -2 -4 -4 -6 0
Årets resultat 453 -3 52 103 -1 -2 -4 -4 -6 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 18 24 30 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 085 324 420 309 100 100 100 100 100 100
Tillgångar 1 103 348 450 309 100 100 100 100 100 100
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 675 223 226 174 72 71 72 76 80 86
Obeskattade reserver 206 16 73 36 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 221 110 151 99 29 29 27 24 20 14
Skulder och eget kapital 1 103 348 450 309 100 100 100 100 100 100
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - 0
Löner till övriga anställda 900 484 197 80 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - 0
Sociala kostnader 277 146 47 20 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 240 1 922 1 584 588 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 321 1 079 1 584 588 - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 394 631 245 100 - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 777 -49 109 167 -1 -2 -4 -4 -6 0
Nettoomsättningförändring 267,28% -31,88% 169,39% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 69,90% -15,80% 24,22% 54,05% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal 19,45% -5,10% 6,88% 28,40% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 57,36% 37,26% 48,55% 60,54% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 21,80% 19,83% 16,98% 35,71% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 75,76% 67,67% 62,88% 64,90% 72,00% 71,00% 72,00% 76,00% 80,00% 86,00%
Kassalikviditet 490,95% 294,55% 278,15% 312,12% 344,83% 344,83% 370,37% 416,67% 500,00% 714,29%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...