Visa allt om Ugglapraktiken Aktiebolag
Visa allt om Ugglapraktiken Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 18 017 15 322 14 653 14 085 16 133 7 753 8 104 7 870 7 564 7 257
Övrig omsättning 296 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 333 -141 48 97 324 171 140 83 -3 22
Resultat efter finansnetto 318 -143 48 104 326 171 142 86 -4 21
Årets resultat 180 -8 43 65 147 123 76 61 25 16
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 118 1 271 1 192 574 142 81 11 41 81 132
Omsättningstillgångar 5 035 3 454 3 226 3 395 3 025 1 893 1 818 1 454 1 533 1 619
Tillgångar 6 152 4 725 4 418 3 968 3 167 1 974 1 829 1 495 1 614 1 750
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 638 463 216 303 307 384 417 400 439 463
Obeskattade reserver 83 0 135 135 135 36 36 0 0 45
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 432 4 263 4 067 3 531 2 725 1 554 1 377 1 095 1 175 1 241
Skulder och eget kapital 6 152 4 725 4 418 3 968 3 167 1 974 1 829 1 495 1 614 1 750
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 352 472 358 507 395
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 922 3 598 3 772 3 268 3 195 1 237 1 263 1 768 1 479 1 306
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 950 1 256 1 242 1 086 1 209 523 646 754 578 617
Utdelning till aktieägare 100 0 0 30 120 225 30 60 100 50
Omsättning 18 313 15 322 14 653 14 085 16 133 7 753 8 104 7 870 7 564 7 257
Nyckeltal
Antal anställda 12 13 12 10 10 7 8 8 7 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 501 1 179 1 221 1 409 1 613 1 108 1 013 984 1 081 1 210
Personalkostnader per anställd (tkr) 554 388 434 462 463 320 309 370 399 399
Rörelseresultat, EBITDA 615 102 225 160 375 191 170 123 41 92
Nettoomsättningförändring 17,59% 4,57% 4,03% -12,69% 108,09% -4,33% 2,97% 4,05% 4,23% -%
Du Pont-modellen 5,43% -2,96% 1,11% 2,62% 10,29% 8,71% 7,76% 5,75% -0,12% 1,26%
Vinstmarginal 1,85% -0,91% 0,33% 0,74% 2,02% 2,22% 1,75% 1,09% -0,03% 0,30%
Bruttovinstmarginal 58,76% 51,44% 53,57% 52,38% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -2,20% -5,28% -5,74% -0,97% 1,86% 4,37% 5,44% 4,56% 4,73% 5,21%
Soliditet 11,42% 9,80% 7,27% 10,14% 12,84% 20,80% 24,22% 26,76% 27,20% 28,31%
Kassalikviditet 92,69% 81,02% 79,32% 96,15% 111,01% 121,81% 132,03% 132,79% 130,47% 130,46%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...