Visa allt om LEDMAX AB
Visa allt om LEDMAX AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 6 6 3 64 27 215 40 0 24 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -10 -6 -9 51 -2 98 -7 -8 5 -13
Resultat efter finansnetto -9 -6 -9 54 3 133 -6 -7 6 -12
Årets resultat 0 -1 0 30 2 74 -1 1 4 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 81 81 81 81 81 81 186 186 186 186
Omsättningstillgångar 231 240 256 359 316 320 112 30 39 32
Tillgångar 312 321 337 440 397 401 298 216 225 218
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 263 263 264 264 234 233 189 190 189 185
Obeskattade reserver 23 33 38 46 33 33 0 5 13 12
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 26 25 36 130 130 136 110 21 23 21
Skulder och eget kapital 312 321 337 440 397 401 298 216 225 218
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0
Omsättning 6 6 3 64 27 215 40 0 24 0
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -10 -6 -9 51 -2 98 -7 -8 5 -13
Nettoomsättningförändring 0,00% 100,00% -95,31% 137,04% -87,44% 437,50% -% -100,00% -% -%
Du Pont-modellen -3,21% -1,56% -2,37% 12,27% 0,76% 33,17% -1,68% -% 3,11% -%
Vinstmarginal -166,67% -83,33% -266,67% 84,38% 11,11% 61,86% -12,50% -% 29,17% -%
Bruttovinstmarginal 66,67% 100,00% 100,00% 100,00% 74,07% 57,21% 42,50% -% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning 3 416,67% 3 583,33% 7 333,33% 357,81% 688,89% 85,58% 5,00% -% 66,67% -%
Soliditet 90,04% 89,95% 87,13% 67,70% 65,07% 64,17% 63,42% 89,63% 88,16% 88,83%
Kassalikviditet 865,38% 932,00% 711,11% 270,77% 237,69% 224,26% 20,00% 142,86% 169,57% 152,38%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...