Visa allt om Trogsta Hästsemin AB
Visa allt om Trogsta Hästsemin AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 1 086 837 1 105 970 1 363 732 731 535 487 688
Övrig omsättning 22 - - 9 93 77 80 49 68 30
Rörelseresultat (EBIT) -168 -26 -22 100 382 63 213 -33 -234 -249
Resultat efter finansnetto -169 -30 -23 104 384 59 216 -30 -234 -251
Årets resultat -169 25 -23 69 318 59 216 -10 -230 -251
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 18 28 38 48 0 3 9 31 61
Omsättningstillgångar 346 545 577 643 645 670 563 378 401 668
Tillgångar 354 563 605 681 693 670 567 387 432 729
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 143 312 287 410 541 223 304 88 99 79
Obeskattade reserver 0 0 56 56 45 0 0 0 20 23
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 73 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 212 251 189 215 107 447 263 298 313 627
Skulder och eget kapital 354 563 605 681 693 670 567 387 432 729
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 0 - -
Löner till övriga anställda 49 25 134 114 33 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 0 - -
Sociala kostnader 8 8 33 30 3 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 200 10 140 0 0 0
Omsättning 1 108 837 1 105 979 1 456 809 811 584 555 718
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 086 837 1 105 970 1 363 - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 57 33 168 131 36 - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -158 -16 -12 110 384 66 218 -17 -211 -222
Nettoomsättningförändring 29,75% -24,25% 13,92% -28,83% 86,20% 0,14% 36,64% 9,86% -29,22% -%
Du Pont-modellen -47,46% -4,62% -3,64% 15,12% 55,84% 9,40% 38,27% -7,75% -53,70% -34,02%
Vinstmarginal -15,47% -3,11% -1,99% 10,62% 28,39% 8,61% 29,69% -5,61% -47,64% -36,05%
Bruttovinstmarginal 4,88% 21,03% 34,30% 44,95% 42,55% 15,57% 38,30% 12,71% -24,64% -2,62%
Rörelsekapital/omsättning 12,34% 35,13% 35,11% 44,12% 39,47% 30,46% 41,04% 14,95% 18,07% 5,96%
Soliditet 40,40% 55,42% 54,66% 66,27% 82,85% 33,28% 53,62% 22,74% 26,25% 13,11%
Kassalikviditet 66,51% 45,82% 72,49% 110,70% 303,74% 89,93% 98,10% 47,99% 39,30% 52,31%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...