Visa allt om Targus Sweden AB
Visa allt om Targus Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-09 2015-09 2014-09 2013-09 2012-09 2011-09 2010-09 2009-09 2008-09 2007-09
Nettoomsättning 2 982 3 658 3 539 3 018 2 623 3 378 3 499 2 247 2 975 2 595
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 142 174 169 144 125 161 167 107 142 120
Resultat efter finansnetto 141 174 168 144 125 160 166 106 141 125
Årets resultat 69 78 91 93 81 102 85 69 75 75
Balansräkningar (tkr)
2016-09 2015-09 2014-09 2013-09 2012-09 2011-09 2010-09 2009-09 2008-09 2007-09
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 3 6 13 12
Omsättningstillgångar 2 013 1 898 1 912 1 679 1 584 1 518 1 492 1 231 1 468 1 655
Tillgångar 2 013 1 898 1 912 1 679 1 584 1 518 1 495 1 237 1 481 1 667
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 284 1 215 1 137 1 046 953 872 770 685 616 540
Obeskattade reserver 390 385 345 320 313 309 295 266 261 241
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 338 298 431 314 318 338 430 286 603 885
Skulder och eget kapital 2 013 1 898 1 912 1 679 1 584 1 518 1 495 1 237 1 481 1 667
Löner & utdelning (tkr)
2016-09
2015-09
2014-09
2013-09
2012-09
2011-09
2010-09
2009-09
2008-09
2007-09
Löner till styrelse & VD 1 158 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 1 472 1 547 1 228 1 098 1 502 1 558 877 1 375 1 221
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 427 550 595 393 350 471 499 435 517 433
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 982 3 658 3 539 3 018 2 623 3 378 3 499 2 247 2 975 2 595
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 982 1 829 1 770 1 509 1 312 1 689 1 166 1 124 1 488 1 298
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 600 1 054 1 123 970 735 1 004 696 669 973 836
Rörelseresultat, EBITDA 142 174 169 144 125 164 170 113 148 125
Nettoomsättningförändring -18,48% 3,36% 17,26% 15,06% -22,35% -3,46% 55,72% -24,47% 14,64% -%
Du Pont-modellen 7,05% 9,17% 8,84% 8,58% 7,89% 10,61% 11,17% 8,65% 9,59% 7,50%
Vinstmarginal 4,76% 4,76% 4,78% 4,77% 4,77% 4,77% 4,77% 4,76% 4,77% 4,82%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 56,17% 43,74% 41,85% 45,23% 48,27% 34,93% 30,35% 42,06% 29,08% 29,67%
Soliditet 78,90% 79,84% 73,54% 76,35% 74,73% 72,45% 66,05% 70,86% 54,28% 42,80%
Kassalikviditet 595,56% 636,91% 443,62% 534,71% 498,11% 449,11% 346,98% 430,42% 243,45% 187,01%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...