Visa allt om Targus Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-09 2014-09 2013-09 2012-09 2011-09 2010-09 2009-09 2008-09 2007-09 2006-09
Nettoomsättning 3 658 3 539 3 018 2 623 3 378 3 499 2 247 2 975 2 595 3 221
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 174 169 144 125 161 167 107 142 120 153
Resultat efter finansnetto 174 168 144 125 160 166 106 141 125 153
Årets resultat 78 91 93 81 102 85 69 75 75 78
Balansräkningar (tkr)
2015-09 2014-09 2013-09 2012-09 2011-09 2010-09 2009-09 2008-09 2007-09 2006-09
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 3 6 13 12 17
Omsättningstillgångar 1 898 1 912 1 679 1 584 1 518 1 492 1 231 1 468 1 655 1 590
Tillgångar 1 898 1 912 1 679 1 584 1 518 1 495 1 237 1 481 1 667 1 607
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 215 1 137 1 046 953 872 770 685 616 540 466
Obeskattade reserver 385 345 320 313 309 295 266 261 241 220
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 298 431 314 318 338 430 286 603 885 922
Skulder och eget kapital 1 898 1 912 1 679 1 584 1 518 1 495 1 237 1 481 1 667 1 607
Löner & utdelning (tkr)
2015-09
2014-09
2013-09
2012-09
2011-09
2010-09
2009-09
2008-09
2007-09
2006-09
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 1 472 1 547 1 228 1 098 1 502 1 558 877 1 375 1 221 1 681
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 550 595 393 350 471 499 435 517 433 539
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 658 3 539 3 018 2 623 3 378 3 499 2 247 2 975 2 595 3 221
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 829 1 770 1 509 1 312 1 689 1 166 1 124 1 488 1 298 1 611
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 054 1 123 970 735 1 004 696 669 973 836 1 115
Rörelseresultat, EBITDA 174 169 144 125 164 170 113 148 125 167
Nettoomsättningförändring 3,36% 17,26% 15,06% -22,35% -3,46% 55,72% -24,47% 14,64% -19,43% -%
Du Pont-modellen 9,17% 8,84% 8,58% 7,89% 10,61% 11,17% 8,65% 9,59% 7,50% 9,52%
Vinstmarginal 4,76% 4,78% 4,77% 4,77% 4,77% 4,77% 4,76% 4,77% 4,82% 4,75%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 43,74% 41,85% 45,23% 48,27% 34,93% 30,35% 42,06% 29,08% 29,67% 20,74%
Soliditet 79,84% 73,54% 76,35% 74,73% 72,45% 66,05% 70,86% 54,28% 42,80% 38,86%
Kassalikviditet 636,91% 443,62% 534,71% 498,11% 449,11% 346,98% 430,42% 243,45% 187,01% 172,45%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...